دستورالعمل موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگي‌، بانوان شاغل‌، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب 13/2/79 (بخشنامه شماره 2777/105 مورخ 28/6/79 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)

1- به كاركنان رسمي‌، ثابت و داراي عناوين مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وپژوهشي مشمول مقررات استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران به هنگام بازنشستگي‌، از كار افتادگي يا فوت در مقابل كليه‌سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت پاداش پايان خدمت پرداخت مي‌شود.

تبصره 1- مبناي محاسبه پاداش موضوع اين ماده آخرين حقوق و فوق العاده‌هاي دريافتي مستخدم كه ملاك كسر كسوربازنشستگي قرار گرفته خواهد بود.

تبصره 2- كسر سال به نسبت ماههاي انجام خدمت ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

تبصره 3- در صورتي كه مستخدم زن بهنگام بازنشستگي‌، از كار افتادگي يا فوت در حال استفاده از خدمت نيمه وقت باشد،تمام حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط مبناي محاسبه پاداش خواهد بود

2- سنوات خدمت قابل قبول از لحاظ احتساب اين وجوه سنوات خدمتي است كه در اجراي قوانين و مقررات از لحاظ‌بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت مستخدم محسوب شده باشد.

تبصره 1- چنانچه مستخدم موضوع اين دستورالعمل به هنگام بازنشستگي يا از كار افتادگي يا فوت در يكي از حالات‌استخدامي قرار داشته باشد كه از حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط استفاده ننمايد آخرين حقوق و فوق العاده‌هاي دريافتي قبل‌از حالات مذكور با اعمال ضريب حقوق زمان بازنشستگي‌، از كار افتادگي يا فوت ملاك عمل قرار خواهد گرفت‌.

تبصره 2- آن دسته از مشمولين اين دستورالعمل كه در طول خدمت خود از تسهيلات مقرر در قانون راجع به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 10/9/62 و اصلاحات بعدي آن استفاده نموده باشند، خدمت قابل قبول آنان از لحاظ پرداخت پاداش‌پايان خدمت به نسبت مدت انجام شده محاسبه مي‌گردد.

تبصره 3- سنوات خدمت ارفاقي مستخدمين در پرداخت پاداش پايان خدمت مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

3- مستخدمين پيماني و ساير كاركنان غير رسمي در شمول مفاد اين دستورالعمل قرار نمي‌گيرند.
4- كارگران شاغل در وزارتخانه و مؤسسات دولتي مذكور در ماده 1 از اين حيث مشمول قانون كار جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد.

5- در موارد زير به كاركنان موضوع ماده 1 يا ورثه بلافصل آنان كمك هزينه ازدواج پرداخت مي‌شود.

- ازدواج دائم كارمند

- ازدواج دائم فرزندان مستخدم اعم از شاغل‌، بازنشسته‌، از كار افتاده و متوفي (تا 3 فرزند)

«عبارت داخل (به موجب بخشنامه اصلاحي به شماره 132524/802 مورخ 2/10/81 معاونت امور مديريت و منابع‌انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حذف شده است‌. بنابراين پرداخت كمك هزينه ازدواج بابت ازدواج فرزندان‌مستخدم از لحاظ تعداد فرزندان محدوديت ندارد.»

تبصره ـ كمك هزينه موضوع اين ماده معادل بيست برابر حداقل مبناي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب‌سال 1370 مجلس شوراي اسلامي است و فقط يكبار حسب مورد پرداخت مي‌شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • با سلام
  احتراما در خصوص موضوع ماده ١ يا ورثه بلافصل آنان كمك هزينه ازدواج، در صورتی که کارمند فوت کرده باشد و پسر یا دختر ازدواج نمایند کمک هزینه به خود فرزند پرداخت می شود یا با ارائه گواهی حصر وراثت به کلیه وراث

  پنج شنبه, Aug 17 2017 3:01:06am
 • خوشحالم که حقوق بخشی از مستمری بگیران بازنشستگان پیش از موعد مورد توجه دقیق قرار گرفته است. همینطور بازنشستگی با حقوق کامل با کارکرد نیمه وقت بانوان!
  اما یک سوال بی جواب برای من و امثال من مطرح است:
  چرا در جایی که افرادی چندین سال اصلا در محیط کاری مشغول نبوده اند و رنج و زحمات کاری کمتری را داشته اند در مورد ایشان خیلی با دقت نظر سعی شده است تمامی امکانات برای افزایش حقوق مستمری شان در نظر گرفته شود ولی افرادی مشابه اینجانب که بیشتر از 30 سال زحمت کشیده ایم حقوق مستمری مان با متوسط معدل 5 سال محاسبه شود؟
  آیا این روش عادلانه ای است که سو استفاده تعدادی افراد که به طور یقین در تمام طول خدمت شان نیز از رانت استفاده کرده اند افرادی مشابه من قریانی شوند و حقوق آنها ضایع گردد؟ بخصوص که بنده خود سرپرست هستم پس چگونه است حق من در نظر گرفته نشده است؟ به دلیل همین تصمیم گیری حقوق مستمدی اینجانب از خدماتی ادار کمتر است؟
  شما قضاوت کنید شاید روش عادلانه ای در نظر گرفته شود؟

  جمعه, Jun 9 2017 12:01:23pm