اصلاح جزء (3) بند (الف) تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 موضوع ضريب حقوق بازنشستگان وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران (مصوبه شماره 50061/ت42196هـ مورخ 16/3/1391 هیأت وزیران)

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/3/1391 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

متن الحاقي به بند (10) تصويب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387، موضوع جزء (3) بند (الف) تصويب‌نامه شماره 229938/ت42196ك مورخ 20/11/1388 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي با مسئوليت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد«.

معاون اول رئيس‎جمهور- محمدرضا رحيمي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -