اصلاحيه تصويب نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 درخصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال 1387 (تصويبنامه شماره 57896/ت162هـ مورخ 18/4/87  هیأت وزیران)

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/3/1387 بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

تصويبنامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1- عبارت زير به انتهاي بند (1) اضافه مي‌شود: "مشمولين ماده (112) قانون مديريت خدمات کشوري پس از تطبيق براساس آيين‌نامه موضوع ياد شده مشمول اين تصويب نامه خواهند بود."

2- در بندهاي (3) و (4) و تبصره ذيل بند (4) عبارت "وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي (کشوري و لشکري)" جايگزين عبارتهاي "دستگاه اجرايي" و "دستگاه هاي اجرايي" مي‌شود.

3- متن زير به عنوان تبصره (4) به بند (3) الحاق مي‌گردد:

"تبصره 4- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در صورت درخواست وزارت آموزش و پرورش سهام موضوع اين بند را به منظور پاداش پايان خدمت کليه بازنشستگان وزارتخانه ياد شده که تاکنون پاداش پايان خدمت دريافت نکرده‌اند و کارمنداني که از اين به بعد بازنشسته مي‌شوند، در اختيار صندوق ذخيره فرهنگيان قرار دهد تا برابر ساز و کار تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) اين بند اقدام گردد.

ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد در صورت درخواست از وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توانند از طريق شرکتهاي تعاوني تحت پوشش خود نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان خود و برابر ساز و کار ياد شده اقدام نمايند."

4- در بند (4) بعد از عبارت "موافقت صندوق بازنشستگي ذي‌ربط" عبارت "و يا صندوق يا شرکتهاي تعاوني مذکور در تبصره (4) بند (3) اين تصويبنامه" اضافه شود.

5- متن زير به عنوان تبصره به ذيل بند (8) الحاق مي‌گردد:

تبصره- مبلغ مقطوع موضوع بندهاي (8) و (9) اين تصويبنامه به فوق‌العاده جذب کارکنان جديدالاستخدام در سال 1387 و کليه کارکناني که در سال 1386 در مرخصي بدون حقوق يا آماده به خدمت بوده و در سال 1387 مجدداً اشتغال يابند همانند افراد مشابه افزوده مي‌شود.

پرویز داوودی- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -