تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور در مورد کسر مبلغ ماه اول افزایش حقوق بازنشستگی

شماره‌: 40598/ت‌29515هـ

تاریخ : ۲۱/۰۷/۱۳۸۲

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور درخصوص رفع اختلاف حقوقی سازمانهای دولتی که با رعایت تصویبنامه‌ شماره 34104/ت‌25359هـ مورخ 1380.8.15 در مورد کسر مبلغ ماه اول افزایش حقوق بازنشستگی اتخاذشده است‌، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

تصویبنامه‌های هیأت وزیران در سالهای 1376 تا 1381 (از جمله تصویبنامه‌های شماره‌ 78002/ت‌19150هـ مورخ 1376.11.19 و شماره 77925/ت‌19150هـ مورخ 1376.11.19 و شماره ‌81820/ت‌20754هـ مورخ 1377.12.16 و شماره 82060/ت‌21011هـ مورخ 1377.12.27 و شماره 69651/ت‌22486هـ مورخ 1378.12.23 و شماره 57540/ت‌24129هـ مورخ 1379.12.14 و شماره 57541/ت‌24256هـ مورخ 1379.12.14 و شماره 9288/ت‌26490هـ مورخ 1381.03.04 و شماره ‌9434/ت‌26490هـ مورخ 1381.03.05) در مورد عدم کسر افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی جنبه تأکیدی‌ داشته و ماده (100) قانون استخدام کشوری ناظر به افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی نمی‌باشد، بنابراین در سال1382 و در سنوات بعد اعمال قسمت اخیر ماده (100) قانون استخدام کشوری در مورد دریافت مبلغ افزایش ماه اول حقوق بازنشستگی مستند ندارد.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -