هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۴/۱۳۷۹ باتوجه به نظر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره ۲۶۸۵هـ ب مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۹) تصويب نمود:

در سطر دوم تصويب نامه شماره ۲۹۵۶۹/ت ۲۱۷۶۴هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۸ (موضوع پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه‌ كاركنان دستگاههاي دولتي مشمول قانون تأمين اجتماعي از سوي دستگاههاي ياد شده به سازمان تأمين اجتماعي‌)، بعد از واژه (مشمول‌)، عبارت (مواد (۳۲) و (۳۳) اضافه مي‌گردد.

معاون اول رئيس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.