هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ بنابه پيشنهاد شماره ۲۹۵۲/۱۰۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه وبه استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

به كليه دستگاههاي دولتي اجازه داده مي‌شود مابه‌التفاوت حق بيمه آن دسته از كاركنان خود را كه مشمول قانون‌اجتماعي‌هستند و ميزان دريافتي ماهانه آنها كمتر از حداقل مزد مشمولان قانون كار مي‌باشد، اعم از حق بيمه سهم كاركنان و سهم‌كارفرما تا سقف حداقل مزد مشمولان قانون كار از محل اعتبارات مصوب تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.

معاون اول رئيس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.