هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ به استناد ماده ۵۱ قانون استخدام كشوري ـ مصوب ۱۳۴۵ـ تصويب نمود:

كليه وزارتخانه‌ها،سازمانها و مؤسسات دولتي كه مقررات خاصي در زمينه بيمه مأموران ثابت خارج از كشور ندارند، موظفندآن دسته از كاركنان خود را كه براي مدت بيش از سه ماه به مأموريت خارج از كشور اعزام مي‌شوند،همچنين افراد تحت تكفل‌آنها را ـ در صورت همراه بودنشان ـ نزد شركتهاي بيمه معتبر در كشور محل اقامت آنان بيمه كنند

در صورتي كه در كشور محل مأموريت چنين شركتهايي وجود نداشته باشد،اشخاص ياد شده براي دريافت هزينه‌هاي‌مربوط و برخورداري از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه‌،بايد اصل اسناد هزينه معالجه و مراجعه به مراكز درماني كشورمحل اقامت خود را پس از تأييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل ياد شده براي دستگاه دولتي متبوع خود ارسال‌كنند.

از مجموع حق بيمه يا هزينه معالجه‌،هفتاد و پنج درصد(۷۵%) توسط دستگاه دولتي و باقيمانده آن توسط مأمور پرداخت‌ مي‌شود.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -