آيين‌نامه اجرايي بند (۳) ماده (۴۸) قانون مديريت خدمات كشوري (تصویبنامه شماره 231327/ت43915ك مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد بند (۳) ماده (۴۸) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و با رعايت بند (ط) تصويب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱- كارمنداني كه در اجراي نظام ارزشيابي عملكرد كارمندان و دستورالعمل‌هاي مربوط، امتيارات آنان در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب از پنجاه درصد كل امتيازات پيش‌بيني شده براي ارزيابي كارمندان كمتر باشد، در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي موضوع (۱۰۳) قانون مذكور، بازخريد مي‌گردند.

ماده ۲- وجوه مربوط به بازخريدي كارمنداني كه در اجراي اين آيين‌نامه بازخريد خدمت مي‌شوند به اضافه وجوه مرخصي‌هاي ذخيره شده آنان، براساس تبصره (۱) ماده (۱۲۲) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب ۱۳۸۶- تعيين خواهد شد.

ماده ۳- هرگونه به كارگيري كارمندان بازخريدي در دستگاه هاي اجرايي ممنوع بوده و دستگاه ها نمي‌توانند هيچگونه پرداختي به آنان از هر محل داشته باشند.

ماده ۴- دستورالعمل مربوط به چگونگي اجراي مفاد اين آيين‌نامه به موجب مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني خواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حق بیمه و بازنشستگی بخوانید!

احتساب فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی در سازمان انتقال خون

حق بیمه کسر شده از اضافه کار کارمندان در بازنشستگی حساب می‌شود

در خصوص تقاضای ابطال بند (6) ضوابط ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در مسائل اداری کارکنان قراردادی موضوع: عدم کسر حق بیمه بازنشستگی از اضافه کار پرداختی به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره 571 مورخ 6/9/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کسور حق جذب در حقوق بازنشستگی کارکنان شرکت‌های واگذار شده دولتی لحاظ می‌شود (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ضرورت اقدام به بازنشسته نمودن کارکنانی که حداقل سابقه مقرر در قوانین برای بازنشستگی را دارا هستند

لایحه نظام جامع بازنشستگی

تأکید بر اطلاع‌رسانی موارد امکان عقد قرارداد خویش‌فرمایی در اجرای بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (بخشنامه شماره 7140/ص/355 مورخ 17/6/1398 سازمان بازنشستگی کشوری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -