‌ماده واحده- انتصاب كليه مقاماتي كه به موجب قوانين مصوب تا تاريخ 57.11.22 موكول به صدور (‌فرمان همايوني) شده است جز در مواردي‌كه به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي مستقيماً به رهبري و رياست جمهوري و قوه مقننه و قوه قضائيه مربوط مي‌شود به ترتيب زير انجام‌مي‌گيرد:

1- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تأييد مجمع عمومي بانكها و تصويب هيأت دولت تعيين‌مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است در مدت 5 روز حكم وي را صادر و ابلاغ نمايد.

2- رئيس هلال احمر به پيشنهاد وزير بهداري و تأييد صلاحيت وي به وسيله كميسيون امور بهداري مجلس تعيين مي‌شود و وزير بهداري موظف‌است در مدت 5 روز حكم وي را صادر نمايد.

3- استانداران با پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت دولت تعيين مي‌شوند و وزير كشور حكم آنان را در مدت حداكثر 5 روز صادر و ابلاغ‌مي‌نمايد.

4- نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهايي كه وابسته به وزارتخانه مشخصي هستند به استثناي وزارت
دادگستري، به امضاي وزير آن‌وزارتخانه انجام مي‌گردد.

5- كليه نصب و عزل‌هايي كه به موجب قانون به تصويب مجمع عمومي - بانكها و مجمع عمومي ساير شركتهاي دولتي مي‌رسد با امضاي رئيس‌مجمع عمومي ابلاغ مي‌گردد.

6- عزل و نصبها در قوه قضائيه به پيشنهاد يكي از اعضاء شوراي عالي قضايي حسب مورد و تصويب آن شورا با رعايت اصل 164 قانون اساسي‌انجام مي‌شود و رئيس شوراي عالي قضايي موظف است در مدت 5 روز احكام آنرا صادر و ابلاغ نمايد.

7- كليه مواردي كه در امور نيروهاي مسلح موكول به فرمان همايوني بوده است در امور سه نيرو به پيشنهاد فرمانده همان نيرو و در ساير موارد به‌پيشنهاد رئيس ستاد مشترك و با تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود. پيشنهادكننده موظف است حداكثر تا 5 روز احكام مربوطه را صادر و ابلاغ‌نمايد.

‌تبصره 1- كليه مواردي كه در قوانين گذشته عزل و نصب با فرمان همايوني بوده و در اين لايحه قانوني حكم آن مشخص نشده است مرجع‌تصويب و امضاي آن با تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2- آن قسمت از قوانين و مقررات موجود كه با مفاد اين ماده واحده و تبصره‌هاي آن مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

‌تبصره 3- وزارتخانه‌ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين‌قانون خواهند بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم‌نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع عزل و نصب مدیران بخوانید!

دستورالعمل شرایط احراز مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت

درخواست ابطال آیین‌نامه‌ اجرایی بند(ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش‌بینی برخی شرایط عزل مدیران

در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی (دادنامه های شماره 463- 464 مورخ 10/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي»

فهرست كانون‌های ارزيابی شايستگی‌های مديران

اصلاح بند (3) ماده (3) مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی با تغییر سقف سنی مشمولین (مصوبه شماره 226725 مورخ 31/4/1398 شورای عالی اداری)

ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -