مشاغل عمومی ابلاغی دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل تعیین مشاغل عمومی دستگاه‌های اجرایی

پیوست‌های دستورالعمل

۱- مشاغل عمومی رسته اداری و مالی
۲- مشاغل عمومی رسته آموزشی و فرهنگی
۳- مشاغل عمومی رسته امور اجتماعی
۴- مشاغل عمومی رسته فنآوری اطلاعات
۵- مشاغل عمومی رسته خدمات

 

 مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

1- مشاغل اختصاصی وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور
دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور
طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور

 

2- مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی

ضوابط اجرایی رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانلود
شرح مشاغل رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانلود

 

3- مشاغل اختصاصی وزارت راه و شهرسازی (دانلود)

4- مشاغل اختصاصی سازمان حفاظت محیط زیست

ضوابط اجرایی رسته کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست دانلود
شرح مشاغل سازمان حفاظت محیط زیست دانلود

 

5- مشاغل اختصاصی سازمان هواپیمایی کشوری (دانلود)

6- مشاغل اختصاصی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (دانلود)

7- مشاغل اختصاصی سازمان هواشناسی کشور (دانلود)

8- مشاغل اختصاصی سازمان حج و زیارت (دانلود)

9- مشاغل اختصاصی سازمان ثبت احوال کشور (دانلود)

10- مشاغل اختصاصی سازمان بهزیستی کشور (دانلود)

11- مشاغل اختصاصی سازمان اسناد و املاک کشور (دانلود)

12- مشاغل اختصاصی سازمان سرمایه گزاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران (دانلود)

13- مشاغل اختصاصی شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور (دانلود)

14- مشاغل اختصاصی شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران (دانلود)

15- مشاغل اختصاصی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (دانلود)