فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران در سامانه کارمند ایران

با ابلاغ قانون استخدام و تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع "قانون تفسیر بند "و" ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه":

سازمان اداری و استخدامی مکلف است سریعا نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل مربوط به کلیه دستگاه های اجرایی جهت اجرایی نمودن قانون اقدام نماید. همپنین سازمان اداری و استخدامی می بایست در بستر سامانه کارمند ایران نیز درخصوص صدور شماره مستخدم رسمی برای ایثارگران و همچنین تبدیل وضعیت کلیه کارکنان غیر رسمی ایثارگر مشمول قانون مذکور، اقدام لازم را به‌عمل آورد. براین اساس، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از بارگذاری اطلاعات و مستندات خود در سامانه مذکور، مستقیماً نسبت به اخذ شماره مستخدم رسمی اقدام نمایند.

هنوز در این خصوص هیچ اعلام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام نشده است.

همچنین ببینید: دستورالعمل تبدیل وضعیت ایثارگران