جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت با اصلاح اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران و افزودن یک تبصره مبنی بر بهره مندی خواهر و برادر شهدا از خدمات این صندوق موافقت نمودند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق ماده ۳۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگان موظف به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران است و اساسنامه این صندوق در سال ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.

گفتنی است، طبق ماده یک اساسنامه، این صندوق به منظور ایجاد، توسعه و تقیوت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت های شغلی ایثارگران شامل خانواده شاهد (پدر، مادر، همسر و فرزند)، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان آنان تشکیل و بر اساس مفاد اساسنامه فعالیت می نماید که با افزودن یک تبصره خواهر و برادر شهدا در اولویت بعدی برای استفاده از تسهیلات صندوق قرار می‌گیرند.

این پیشنهاد پس از تصویب نهایی در هیئت وزیران اجرایی خواهد شد.

گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور و دکتر فلاح زاده، سرپرست کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیسیون به میزبانی دفتر هیئت دولت برگزار شد.

مقررات مرتبط:

- اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران (تصویبنامه شماره ۱۰۶۴۰۵/هـ۴۹۴۵۸ت مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)