ضوابط اجرایی کسر خدمت سربازی بر اساس بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور (بخشنامه شماره 9029/106 مورخ 10/6/1397 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

در حال تکمیل...