فرهنگ سازمانی

چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ (بخشنامه شماره 16982 مورخ 24/2/1399 معاون اول رییس‌جمهور)

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «چاچروب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ» در 10 ماده که بنا به پیشنهاد آن دبیرخانه و در جلسه چهارم ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ 5/12/1398 به تصویب رسیده است، به شرح پیوست برا انعکاس به مراکز و دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

اجرای این مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جید و عدم مغایرت با مقررات لازم‌الاجرای مرتبط می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور

چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ

(جلسه 4 مورخ 5/12/1398 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور)

مقدمه

در اجرای مصوبه جلسه سوم مورخ 28/8/1398 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، چارچوب استاندارد تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ به شرح مواد زیر به تصویب می‌رسد. این چارچوب به مرحله تدوین اسناد می‌پردازد و شامل تعریف، اصول، ارکان، مقدامات و فرآیند تدوین، هماهنگی بین اسنادی، اجزاء، نهایی‌سازی، تصویب و روزآمدسازی اسناد است.

ماده 1- تعریف سند

کلیه سندهای تخصصی و موضوعی مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی کشور است که مشتمل بر عناوین مختلف، اعم از منشور جامع، سند، سند ملی، سند راهبردی، سند توسعه، سند جامع، نقشه راه، برنامه ملی، طرح ملی، برنامه جامع یا طرح جامع می‌باشد و طبق ساختار و فرآیند آمده در این چارچوب تهیه و به تصویب می‌رسد.

ماده 2- اصول

تدوین اسناد، به اصول پنج‌گانه‌ی؛ پایبندی به اصول و مبانی اسلامیی ایرانی، انسجام نظری، مسئله‌محوری، مشارکت‌جویی و عمل‌گرایی متعهد است.

ماده 3- ارکان

ارکان تدوین سند عبارتند از:

1. شورای عالی انقلاب فرهنگی که در این چارچوب «شورای عالی» نامیده می‌شود.

2. ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در این چارچوب «ستاد» نامیده می‌شود.

3. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور که در این چارچوب «دبیرخانه» نامیده می‌شود.

4. کمیته تدوین سند که در این چارچوب «کمیته تخصصی» نامیده می‌شود.

5. دستگاه مسئول تدوین سند که در این چارچوب «دستگاه مسئول» نامیده می‌شود.

ماده 4- مقدمات تدوین سند

مقدمات تدوین سند شامل فرآیندهای زیر است:

1. 

در حال تکمیل...

برگزاری جایزه ملی فرهنگ سازمانی

دانشگاه علامه طباطبایی متولی اجرای برگزاری جایزه ملی فرهنگ سازمانی شد.

چهارمين جلسه ستاد مركزي راهبري و ارتقاي فرهنگ سازماني با حضور رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور مهندس جمشيد انصاري در اين جلسه با اشاره به اهميت ترويج فرهنگ سازماني گفت: نظام اداري هرچند ۱۵ درصد نيروي كار كشور را شكل مي دهد اما تاثير بسيار عميقي بر روي نيروي كار كل كشور گذاشته و از رفتارها و مقرراتش الگوگيري مي شود.

معاون رئيس جمهور افزود: هر تصميمي كه در دولت اتفاق بيفتد به شدت در بخش غيردولتي تاثيرگذار است. مثلا اگر ادارات دولتي را پنج شنبه ها تعطيل كنيم كل كشور تحت تاثير قرار خواهد گرفت و يا نمي توانيم براي كاركنان زن دستگاه هاي دولتي ۹ ماه مرخصي زايمان در نظر بگيريم و اين تصميم را به بخش خصوصي تسري ندهيم.  

مهندس انصاري با اشاره به دعوت كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از برخي دستگاه هاي موثر در حوزه فرهنگ عمومي گفت: در آن جلسه گزارش نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي كشور ارائه شد. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد اگر بتوان در فرهنگ سازماني دستگاه ها و متناسب با اين نظام نامه تحولي ايجاد كرد گام بلندي در تحول فرهنگ جامعه صورت گرفته است.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به اهميت جايزه ملي فرهنگ سازماني گفت: انجام هر كار مهمي مي تواند همراه با نقد و اشكال باشد اما بايد دل را به دريا بزنيم و كار را انجام بدهيم. با اين حرف كه مي خواهيم بهترين كار را ارائه كنيم نبايد توقف داشته باشيم. فرض بايد اين باشد كه كار را انجام مي دهيم و در گذر زمان در طول اجرا آن را تصحيح مي كنيم.

معاون رئيس جمهور با اشاره به نقش سازنده دانشگاه ها و مراكز علمي در همكاري با دستگاه هاي اجرايي گفت: به دو دليل بايد سراغ مراكز دانشگاهي رفت. اول اينكه براي يك مدير دانشگاهي اعتبار علمي از مناسبات اداري اهميت بيشتري دارد. دليل دوم اين است كه در دستگاه هاي اجرايي تغييراتي در دوره هاي مختلف اتفاق مي افتد و اين تغييرات كل جهت گيري هاي آن دستگاه را متاثر مي كند ولي محيط هاي دانشگاهي خيلي متاثر از تغييرات سياسي نيستند و يا در سطحي كه تاثير مي پذيرند، در برنامه هاي علمي آنها اثر چنداني ندارد. 

مهندس انصاري با تبريك به دانشگاه علامه طباطبايي به دليل برگزيده شدن طرح پيشنهادي اين دانشگاه براي اجراي جايزه ملي فرهنگ سازماني گفت: تا پايان امسال تفاهم نامه اي در جزئيات بين سازمان اداري و استخدامي كشور و دانشگاه علامه طباطبايي منعقد خواهد شد تا در اين تفاهم نامه پروپوزال كار نهايي شده و در بهار و تابستان سال آينده ارزيابي از دستگاه ها را انجام دهيم. 

معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه يكي از مشكلات كشور اعطاي جوايز متعدد با عناوين و در حوزه هاي مختلف است گفت: در نظام اداري حضور دستگاه هاي اجرايي در اينگونه جوايز ممنوع اعلام شده است و دستگاه هاي اجرايي صرفا در جوايزي مي توانند حضور داشته باشند كه اعتبارسنجي آنها توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و در برخي حوزه ها سازمان ملي بهره وري انجام و اعتبارشان اعلام شده باشد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور جايزه ملي فرهنگ سازماني را يكي از مهمترين جوايز نظام اداري كشور برشمرد و گفت: جشنواره شهيد رجايي  و جايزه ملي فرهنگ سازماني تنها جوايزي هستند كه مصوبه مرجع قانوني دارند. در نتيجه بايد به سمتي حركت كنيم كه اين جايزه در توسعه فرهنگ سازماني به معتبرترين جايزه كشور تبديل شود.

 مرتبط: نظام‌نامه مديريت توسعه فرهنگ سازمانی

مهندس انصاري با تاكيد بر حضور اين جايزه در بخش عمومي گفت: اين جايزه فقط بايد در بخش عمومي باشد و نبايد به بخش تعاوني و خصوصي تسري داده شود. چرا كه آن بخش ها با مدل هايي اداره مي شوند كه اختيارات و امكانات خاص خود را دارند اما در نظام اداري اينگونه نيست. اين سازمان متولي بخش عمومي است و اگر قرار باشد حوزه هاي تخصصي هم در اين جايزه ديده شوند بايد در داخل همين بخش عمومي به آنها پرداخت.

معاون رئيس جمهور با اشاره به اهميت تقويت نظام مشاوره مديريت در كشور گفت: يكي از گرفتاري ها در كشور اين است وقتي يك دستگاه مي خواهد يك مساله ساده نظام اداري مثل طراحي تشكيلات انجام بدهد گروه مشاوره قوي بيرون از نظام اداري وجود ندارد كه بتواند به آن دستگاه كمك كند. حوزه توسعه فرهنگ سازماني كار جديدي است ويكي از اهداف آن بايد تربيت مشاورين مديريت در اين حوزه باشد.

وي افزود: پيشنهادات بهبود بايد يكي از خروجي هاي اين جايزه باشد و بايد مشاورين توسعه فرهنگ سازماني متناسب با كاركرد دستگاه با جايزه، پيشنهادات بهبود را ارائه دهند.

مهندس انصاري در خاتمه با اشاره به رويكرد خودگردان شدن جايزه ملي فرهنگ سازماني و برگزاري داوطلبانه آن در سال هاي ابتدايي گفت: اين جايزه بايد تا يك دوره زماني هم به صورت داوطلبانه براي دستگاه هاي اجرايي و هم با حمايت دولت برگزار شود. وقتي انگيزه هاي لازم ايجاد شد هم مساله خودگرداني را مي توان پيگيري كرد و هم حضور همه دستگاه هاي اجرايي را حداقل در حوزه عمومي الزامي دانست.

 

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی (تصویب‌نامه شماره 83004/ت56965هـ مورخ 3/7/1398 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24/6/1398 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب 1395- را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده 1- کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود و شرکت‌های دولتی یک‌درصد (1%) اعتبارات هزیانه‌ای دریافتی از بودجه عمومی خود را به استثنای فصول (1)، (4) و (6) مطابق ساز و کار مندرج در این آیین‌نامه در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صرف تولید برنامه‌های مرتبط با  اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود، جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌‌رسانی نمایند.

 ماده 2- به منظور هماهنگی در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تعیین ساز و کار اجرایی و نظارت بر اجرای آن، کارگروهی متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- سخنگوی دولت و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت (رییس کارگروه).

2- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت (دبیر کارگروه).

3- نمایندگان رییس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معرفی وزیر.

5- نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور با معرفی رییس سازمان مذکور.

6- نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با معرفی رییس سازمان.

7- نماینده تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با معرفی بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی حسب موضوع.

تبصره- مسئولیت اجرای مفاد این ماده در استان‌ها بر عهده شورای اطلاع‌رسانی استان است.

ماده 3- وظایف کارگروه به شرح زیر است:

1- بررسی و تصویب اولویت‌های محتوایی برنامه‌سازی پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و ابلاغ آن به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ذی‌ربط.

2- تصویب چهارچوب و انواع قرارداد سالانه بخشی و میان بخشی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

3- نظارت و ارزیابی چگونگی انعقاد و اجرای قرارداد میان دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

4- اخذ و بررسی‌ گزارش‌های دوره‌ای مربوط به چگونگی و روند تولید و پخش برنامه‌های دستگاه‌های مرتبط با این آیین‌نامه در سازمان صدا و سیمای جمهوری سالامی ایران.

ماده 4- هر گونه پرداخت توسط دستگاه‌های اجریی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور منحصراً در چارچوب این آیین‌نامه و قرارداد مربوط مجاز است.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در دو تا چهار مرحله، با رعایت ماده (4) این آیین‌نامه و کلیه قوانین و مقررات مربوط، مطابق و متناسب با پیشبرد قرارداد منعقده و در حدود تخصیص اعتبار، به حساب سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز می‌نمایند.

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را در موافقت‌نامه‌های متبادله (یا اصلاحیه‌های آن) پیش‌بینی نمایند.

ماده 7- دبیر کارگروه (با موافقت رییس کارگروه) دعوتنامه منضم به دستور جلسه و مستندات مربوط را حداقل یک هفته قبل از تاریخ هر جلسه برای اعضا ارسال می‌نماید. جلسه با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور رییس کارگروه رسمیت یافته و تصمیمات با موافقت اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر اعتبار موضوع بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سایر قراردادهایی که از محل اعتبار قوانین بودجه سنواتی برای تولید و پخش برنامه با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعقد می‌کنند، سازمان در این آیین‌نامه را رعایت نمایند.

ماده 9- دستورالعمل شماره 122276 مورخ 13/3/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اصلاح تصویبنامه شماره 134314/ت57333هـ مورخ 21/10/1398 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور- نهاد ریاست جمهوری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 11/10/1398 به پیشنهاد شماره 127608/40702 مورخ 4/10/1398 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویبنامه شماره 83004/ت56965هـ مورخ 3/7/1398 بعد از واژه "اعتبارات" عبارت "مصوب مربوط" اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

شیوه نامه سنجش فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی (بخشنامه شماره 3408 مورخ 31/1/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

تمامی وزارتخانه ها، معاونت ها و سازمان های وابسته به رییس جمهور، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان های مستقل که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند

در اجرای بندهای 1، 20، 21 و 26 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد (25)، (26) و (27) از فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع حقوق مردم) و ماده 90 قانون مذکور و همچنین عملیاتی نمودن بند دوم برنامه ششم از برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (موضوع سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مؤلفه های احصا شده در سطح دولت) و به منظور تهیه گزارش سالیانه وضعیت فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور، این سازمان اقدام به طراحی پرسشنامه ای بر اساس متغیرهای مندرج در پیوست شماره 1 و 2 مصوبه شماره 302596 تاریخ 14/6/1397 شورای عالی اداری (موضوع نظام نامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی) نموده است.

ضروری است تمامی دستگاه های اجرایی بر اساس دستورالعمل پیوست، نحوه دسترسی به پرسشنامه و چگونگی تکمیل آن را به کارکنان خود اطلاع رسانی نمایند، به گونه ای که حداکثر تا تاریخ 31/03/1398 حداقل 5 درصد کارکنان ستاد دستگاه، سازمان های وابسته، شرکت های تابعه و واحدهای استانی ذیربط وارد سامانه شده و پرسشنامه مندرج در سامانه را تکمیل نمایند.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل نحوه دسترسی به پرسشنامه سنجش وضعیت مؤلفه های کلیدی فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی کشور و چگونگی تکمیل آن

1- ورود به سامانه ارتقای فرهنگ سازمانی به آدرس: https://safa.aro.gov.ir

2- تکمیل مشخصات عمومی که در پایین صفحه اصلی درخواست شده است:

3- پس از تکمیل مشخصات عمومی و ثبت تآیید، صفحه سؤالات باز می شود که می بایست به 50 سؤال در قالب پیوستار نمایش داده شده پاسخ داده و در مقابل هر سؤال روی یک گزینه کلیک شود.

4- پس از تکمیل 50 سؤال، در پایان پس از درج عبارت امنیتی روی ثبت اطلاعات کلیک شود.

 توضیح مهم: دفاتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه دستگاه های اجرایی موظفند، لینک مذکور در بند (1) دستورالعمل را به نحو مقتضی به تمامی کارکنان دستگاه اطلاع رسانی نمایند.