ماده واحده-

متن‌ زير بعنوان‌ تبصره‌ (۳) به‌ ماده‌ (۳) قانون‌ ترويج‌ تغذيه‌ با شير مادر و حمايت‌ از مادران‌ در دوران‌ شيردهي‌- مصوب‌ ۲۲/۱۲/۱۳۷۲- الحاق‌ مي‌شود.

تبصره ۳: مرخصي‌ زايمان‌ براي‌ وضع‌ حملهاي‌ دوقلو، پنج‌ ماه‌ و براي‌ زايمانهاي‌ سه‌ قلو و بيشتر يك‌ سال‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و فوق‌ العاده‌هاي‌ مربوط‌ تعيين‌ مي‌شود. 

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علني‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ بيست‌ و دوم‌ اسفند ماه‌ يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ تصويب‌ و در تاريخ‌ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ به‌ تائيد شوراي‌ نگهبان‌ رسيده‌ است‌.
 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حمایت از مادر و کودک بخوانید!

دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره 9 ماهه پس از زایمان نیست/ مرخصی مذکور اختصاص به مدت 9 ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست (دادنامه شماره 1306 مورخ 26/6/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

تکلیف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (تصویب‌نامه شماره 25070/ت55456هـ مورخ 1/3/1398 هیئت وزیران)

لزوم اجرای احکام بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره‌مندی از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل (نامه اداره کل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده (تصویبنامه شماره 84440/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش (تصویب‌نامه شماره 84430/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده (مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -