مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز شیر مصنوعی (شیرخشک) و غذاهای کمکی شیرخوار

الف: شیر مصنوعی (شیرخشک)

۱- انواع مجاز :

انواع مجاز بر اساس تصمیمات معاونت درمان و دارو و با مشورت کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر تعیین می گردد و به شرکتهای وارد کننده مجاز اعلام می شود.

۲- مقدار مورد نیار:

مقدار مورد نیاز سال بعد، همه ساله بر اساس میزان موالید، بررسی های انجام شده در زمینه میزان تغذیه کودکان با شیر مادر و اهداف ۵ ساله برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر مندرج در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط معاونت بهداشتی و با هماهنگی معاونت درمان و دارو تعیین می شود.

ب: غذاهای کمکی

۱- انواع مجاز:

انواع مجاز بر اساس تصمیمات معاونت درمان و دارو و با مشورت کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر تعیین می گردد که با توجه به تأمین نیاز کشور با محصولات تولیدات داخلی، نیازی به ورود غذای کمکی نخواهد بود.

دکتر سید علیرضا مرندی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حمایت از مادر و کودک بخوانید!

دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره 9 ماهه پس از زایمان نیست/ مرخصی مذکور اختصاص به مدت 9 ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست (دادنامه شماره 1306 مورخ 26/6/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

تکلیف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (تصویب‌نامه شماره 25070/ت55456هـ مورخ 1/3/1398 هیئت وزیران)

لزوم اجرای احکام بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره‌مندی از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل (نامه اداره کل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده (تصویبنامه شماره 84440/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش (تصویب‌نامه شماره 84430/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده (مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -