تکلیف دستگاه‌های اجرایی در مورد تعیین شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس و اقدام نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن (تصویبنامه شماره 84439/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

وزارت ورزش و جوانان- وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت وزیران در جلسه 21/6/1397 به پیشنهاد شماره 12257 مورخ 9/2/1397 معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (3) آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد:

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- موظفند شاخص‌های تعیین‌کننده عدالت جنسیتی به تفکیک جنس را تعیین و نسبت به گردآوری داده‌های آماری آن اقدام نمایند.

تبصره- مرکز ملی آمار ایران موظف است پس از اعلام نیاز دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه برای اقلام آماری جدید به تفکیک جنس، نسبت به تولید شاخص‌ها و جمع‌آوری داده‌های آماری با کمک منابع اعتباری دستگاه‌های مذکور و بر اساس تقویم زمانی شورای عالی آمار و نیز انجام پیمایش‌های طرح‌های آماری با استفاده از ردیف اعتبار مرکز یاد شده اقدام نماید.

2- دستگاه‌های اجرایی یاد شده موظفند بر اساس شاخص‌های ابلاغی دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده و تحلیل وضعیت شاخص‌ها، برنامه‌های اجرایی خود را شامل اهداف کمّی در ابعاد ملی و استانی، اقدامات اجرایی و منابع مصوب دستگاه جهت بهبود و ارتقای وضعیت رصد مستمر شاخص‌ها ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه جهت ارایه گزارش به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.

3- به منظور بررسی شاخص‌های عدالت جنسیتی در سطح ملی، کارگروهی متشکل از معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تشکیل و پس از تأیید نهایی، شاخص‌ها را جهت ابلاغ در اختیار ستاد ملی زن و خانواده قرار می‌دهد. این کارگروه نسبت به بررسی و تطبیق برنامه‌ها با شاخص‌ها و بررسی اثرات و پیامدهای هر یک از برنامه‌ها اقدام می‌نماید.

4- نظارت و ارزیابی برنامه‌های دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه بر عهده معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حمایت از مادر و کودک بخوانید!

دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره 9 ماهه پس از زایمان نیست/ مرخصی مذکور اختصاص به مدت 9 ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست (دادنامه شماره 1306 مورخ 26/6/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

تکلیف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (تصویب‌نامه شماره 25070/ت55456هـ مورخ 1/3/1398 هیئت وزیران)

لزوم اجرای احکام بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره‌مندی از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل (نامه اداره کل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده (تصویبنامه شماره 84440/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش (تصویب‌نامه شماره 84430/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده (مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -