قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 (مصوب 06/04/1386 مجلس شورای اسلامی)

شماره: 61049/635

تاريخ: 25/4/1386

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 122857/35000 مورخ 28/9/1385 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 كه با عنوان لايحه يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي گردد.

غلامعلي حدادعادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي

شماره: 61049/635

تاريخ: 25/4/1386

قانون اصلاح ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374

ماده واحده- در ماده (3) قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 عبارت "چهار (4) ماه" به عبارت "شش (6) ماه" و در تبصره (1) ماده ياد شده عبارت "حداكثر تا 20 ماهگي" به عبارت "حداكثر تا 24 ماهگي" اصلاح مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ششم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/4/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. 

غلامعلي حدادعادل- رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع حمایت از مادر و کودک بخوانید!

دلیلی بر الزام مستخدم به حضور در محل خدمت طی دوره 9 ماهه پس از زایمان نیست/ مرخصی مذکور اختصاص به مدت 9 ماهه پس از زایمان دارد و قابل ذخیره سازی یا مطالبه آن پس از مدت مذکور نیست (دادنامه شماره 1306 مورخ 26/6/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

تکلیف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به ارائه طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (تصویب‌نامه شماره 25070/ت55456هـ مورخ 1/3/1398 هیئت وزیران)

لزوم اجرای احکام بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره‌مندی از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به 3 ماه مازاد بر 6 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل (نامه اداره کل امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی)

تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده (تصویبنامه شماره 84440/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش (تصویب‌نامه شماره 84430/ت55681هـ مورخ 27/6/1397 هیئت وزیران)

آيين‌نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده (مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 21/6/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -