ستاد راهبری

به منظور ساماندهی، راهبری، هماهنگی و انسجام بخشی دستگاه های اجرایی کشور استانداری ها برای عملیاتی شدن بسته اختیارات و وظایف تفویضی و سایر احکام این تصویب نامه و پیوست آن، «ستاد راهبری» با مسئولیت معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می گردد تا با تمرکز بر فعالیت های ذیل زمینه لازم را برای تحقق مصوبه مذکور فراهم نماید:

الف- ترکیب کمیته:

1- معاون راهبری منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (رییس کمیته)

2- معاون حقوقی، امور مجلس و استانها معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

3- معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت کشور

4- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5- معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

6- رییس امور برنامه ریزی و تأمین منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

7- رییس امور توسعه منابع انسانی و مدیریت دانش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

8- رییس امور ساختارهای سازمانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

9- رییس امور دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

10- دو نفر از معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها به انتخاب وزارت کشور

ب- وظایف کمیته:

1- بررسی مسایل و چالش های اجرایی موارد موضوع این تصویب نامه و ارائه پیشنهاد لازم

2- طراحی سیستم های مناسب نظارتی و کنترلی برای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی

3- طراحی و اجرای برنامه ها و کارگاه های آموزشی برای دستگاه های اجرایی و استانداری ها

4- ارزیابی مستمر از عملکرد سامانه مربوطه و پیش بینی و اتخاذ راه کارهای اصلاحی فنی برای بهینه سازی آن

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -