فصل سوم- ضوابط و کاربرگهای مربوط

 کاربرگ شماره (1-1-1) مربوط به ردیف 1 فصل اول در خصوص نامه دستور استخدام از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

 کاربرگ شماره (1-1-2) مربوط به ردیف 1 فصل اول در خصوص دستور استخدام از سوی وزیر کشور و استاندار

 کاربرگ شماره (1-2-1) مربوط به ردیف 2 فصل اول در خصوص نامه مجوز نشر آگهی

 کاربرگ شماره (1-4-1) و (1-5-1) مربوط به ردیف های 4 و 5 فصل اول در خصوص شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی

 کاربرگ شماره (1-16-1) مربوط به ردیف 16 فصل اول در خصوص موارد استخدام به تشخیص دستگاه های اجرایی و استانداران

 کاربرگ شماره (1-2-2) مربوط به ردیف 2 فصل اول در خصوص مفاد آگهی استخدام

 كاربرگ شماره (۱-۴-۲) و (۱-۵-۲)- دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي

 كاربرگ- استخدام از محل سهميه ۲۵٪ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 كاربرگ- استخدام از محل سهميه ۵٪ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 كاربرگ- ضوابط متفرقه

 كاربرگ- دستورالعمل اجرايي بند الف ماده (۱۶)، بند (ب) ماده (۲) و بندهاي (الف)، (هـ)، (و) و (ز) ماده (۴۴) و مواد (۱۸۱) و بند (هـ) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 كاربرگ- تشكيل ستاد راهبري به منظور ساماندهي، راهبري، هماهنگي و انسجام‌بخشي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استاندار‌ي‌ها براي عملياتي شدن بسته اختيارات و وظايف تفويضي و ساير احكام تصويب‌نامه موسوم به طرح مهرآفرين

 پيوست مصوبه مهرآفرين- دستورالعمل تشكيل دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها

 پيوست طرح مهرآفرين- ساماندهي فرآيند تشريفات گمركي

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مهر آفرین بخوانید!

ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۳/۹۲/۲۰۰ ـ ۸/۲/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای طرح مهرآفرین (رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

لغو تصويب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مـهرآفرین (تصويب‌نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 هيأت وزيران)

لغو بخشنامه هاي شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۲ مبني بر توقف مصوبات دولت دهم (بخشنامه شماره ۱۱۳۳۶۴/۴۹۵۰۷ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

دستور نسبت به عدم اجرای تصویبنامه های مورد ایراد مراجع نظارتی و همچنین مصوبات بعد از تاریخ 1/3/92 (بخشنامه شماره 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

دستور توقف اجرای طرح مهرآفرین (بخشنامه شماره 107392 مورخ 15/5/1392 معاون اول رییس جمهور)

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه هيأت وزيران به شماره 9882/ت48701هـ مورخ 24/01/1392، موضوع: «طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت وزيران» (نامه شماره 21072هـ/ب مورخ 9/4/1392 رييس مجلس شوراي اسلامي)

بخشنامه معاون محترم رييس جمهور در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهر آفرین (بخشنامه شماره 1923/92/200 مورخ 8/2/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -