قانون الحاق یک تبصره به ماده (66) قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی کارمندان (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

خبر مورخ 3 تیر 1398

تصمیم‌ جدید مجلس درباره احتساب مدرک تحصیلی فرهنگیان و کارمندان در حین خدمت صرفاً در خصوص کلیات آن بوده است/ جزییات آن دارای شبهاتی است.

محمد وحدتی: کلیات طرح در کمیسیون اجتماعی تصویب شده اما جزئیاتش دارای شبهاتی است که نیاز به چکش‌کاری دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب الحاق یک تبصره به ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع احتساب حقوق و مزایای مدارک تحصیلی بالاتر برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در حین خدمت خبر داد.

محمد وحدتی در گفتوگو با پانا درباره جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی و تصویب لغو بخشنامه عدم اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای فرهنگیان و کارمندان دولت گفت: «در جلسه روز گذشته درباره مدرک تحصیلی کارمندانی که می‌خواهند در حین کار، تحصیل کنند و مدرک بالاتری بگیرند، الحاقیه ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بحث قرار گرفت و در نهایت آن چیزی که تصویب شد این بود که مدرک تحصیلی این دست از افراد که در حین کارمندی، تحصیل می‌کنند، پذیرفته شود.»

نماینده بستان‌آباد در آذربایجان شرقی ادامه داد: «جزئیات این مصوبه باید بیشتر بررسی شود. امیدوارم در این زمینه دولت هم زیاد متضرر نشود، چون احتساب مدارک تحصیلی بالاتر برای دولت بار مالی خواهد داشت و اگر بار مالی داشته باشد شامل ماده 75 خواهد شد که در این صورت پذیرش مصوبه از سوی شورای نگهبان هم سخت خواهد بود. تحمیل بار اضافه برای دولت غیرممکن است و قابل قبول نیست. شرح ماده 75 به این صورت است که اگر طرحی از سوی نمایندگان تصویب شود ولی بار مالی برای دولت داشته باشد و منبع مالی آن مشخص نباشد، غیرقانونی است و غیرقابل تصویب خواهد شد، مگر اینکه لایحه‌ای باشد که تامین مالی آن از سوی دولت هم مشخص شده باشد.»

او افزود: «به همین خاطر در کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی بر روی این مصوبه بیشتر کار خواهیم کرد تا بتوانیم کاری کنیم که هم مدارک پذیرفته شود و هم از طرفی بار مالی به دولت تحمیل نشود و کارمندان بتوانند از مدارک تحصیلی خودشان که برای آن زحمت کشیده‌اند، استفاده کنند.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «بنابراین دوباره تکرار می‌کنم آن چیزی که کمیسیون تصویب کرده است الحاق یک تبصره به ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری است، تبصره می‌گوید این قانون احتساب حقوق و مزایای مدارک تحصیلی مرتبط با شغل و پست مورد تصدی کارمند یا مشاغل دستگاه‌های اجرایی که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده 61 این قانون اخذ می‌شود، به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی‌شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است. در آموزش و پرورش، فرهنگیان فقط یک مقطع تحصیلی‌شان قابل قبول بود. الان می‌خواهیم کاری کنیم که اگر لیسانس، فوق لیسانس یا مدرک دکتری گرفته‌اند، آن هم در صورتی که دستگاه نیاز داشته باشد، مورد قبول واقع شود.»

محمد وحدتی گفت: «حال اینکه دستگاه نیاز داشته باشد، محاسبات چگونه انجام شود و افزایش حقوق چگونه باشد، این موارد و دیگر جزئیات طرح در کمیته‌ها بحث می‌شود. در هر حال کلیات این موضوع در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس بدون مخالفت نمایندگان رای آورده است.»

نماینده بستان‌آباد گفت: «احتساب مدارک تحصیلی بالاتر طبیعتا در حقوق افراد تاثیر خواهد گذاشت که این هم مشکل ماده 75 را پیدا خواهد کرد، اما کلیات مصوب‌شده و درباره این جزئیات در کمیته‌ها بحث می‌کنیم تا مصوبه به بهترین شکل به صحن مجلس ارسال شود.»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در این طرح نیاز دستگاه مهم است، وقتی تمام نیروهایی که مقطع پایین هستند را یکدفعه به مقطع بالاتر تبدیل کنیم، آن زمان این نیازهایی که به این مقطع تحصیلی خاص داشتیم خالی می‌مانند. به همین خاطر این مساله چند بعدی است و نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. کسانی که مدرک تحصیلی بالاتر گرفته‌اند باید با رشته تحصیلی آن‌ها و شغل‌شان سازگار باشد. مثلا کسی لیسانس بهداشت گرفته ولی در بخش کشاورزی کار می‌کند یا کشاورزی گرفته ولی در اداره بهداشت کار می‌کند را یکدفعه نمی‌شود تبدیل کرد. طرح نیاز به چکش‌کاری در کمیته‌‌ها دارد چون شهباتی دارد که امیدوارم به خوبی سامان داده شود.»

خبر مورخ 2 تیر 1398

عزیزی با اشاره به مصوبه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد: احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی برای تمامی کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون احتساب بیش از یک مقطع تحصیلی برای تمامی کارمندان دولت لحاظ شد.

عبدالرضا عزیزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح دستور کار امروز( یک شنبه، 2 تیرماه ) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست امروز کمیسیون مطرح و تصویب شد، گفت: طبق این مصوبه ارتقای مدرک تحصیلی تمامی کارمندان دولت اعم از فرهنگیان و غیره در دوران خدمت آنها در صورت کسب مدرک تحصیلی بالاتر لحاظ می شود البته این ارتقا در مراحل به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی طرح اصلاح ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست امروز افزود: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته این طرح برای بررسی بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد.

ایرادات طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی رفع شد

عزیزی یادآور شد: طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی اعاده شده از سوی شورای نگهبان به منظور رفع ایرادهای مجمع تشخصیص مصلحت نظام بررسی و با همکاری اعضا ایرادات آن رفع شد.

خبر مورخ 13 دی 1397

اظهارنظر كارشناسي مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره: «طرح الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوری»

چكيده

پيشنهاددهندگان طرح حاضر خواستار احتساب آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت هستند. در حال حاضر به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني آثار استخدامي مدارك مأخوذه در زمان اشتغال نسبت به مدرك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام كارمندان رسمي و پيماني تنها براي يك مقطع تحصيلي باالتر قابل احتساب است. در ادامه طرح مذكور ارزيابي شده است.

ارزيابي طرح

1- بررسي مقدماتي تجربه ساير كشورها در اين زمينه نشان ميدهد آثار مدرك تحصيلي عمدتاً بر روي شغل (job) و فرد (person) اعمال مي شود. در اين كشورها مدرك و ميزان تحصیلات دليلي براي احراز يا عدم احراز شغل است و معمولاً در شناسنامه شغل يا طرح شغل اين موضوع رسماً پيش بيني و منظور مي شود و در يك سطح و رشته يا رشته هايي مشخص، محدود و معين مي گردد. در سطح فردي نيز احتساب آثار مدرك تحصيلي بر ارزيابي فرد براي انتصاب، ارتقا و در مسير پيشرفت شغلي فرد روي يك شغل و مناصب سازماني مد نظر قرار مي گيرد.

2- در ايران شرايط احراز شغل در مشاغل عمومي و اختصاصي محدود نشده و در اكثر موارد شرايط احراز مشاغل در بيش از يك سطح تحصيلي پيش بيني شده و براي تصدي مشاغل هر سطح از مدرك تحصيلي مجاز شناخته شده است. اگر چه به موجب ماده (70) قانون مديريت خدمات كشوري دستگاه ها ملزم به تعيين شرايط تصدي مشاغل اختصاصي شده اند، اما در اين زمينه اقدامي نكردهاند. بدين ترتيب اگرچه در حال حاضر به دليل عدم اجراي احكام قانون مديريت خدمات كشوري محدوديتي براي آثار مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت در نظر گرفته نشده، ولي به موجب بخشنامه شوراي توسعه مديريت اين امر داراي وجاهت قانوني است و با توجه به دادنامه شماره 37231369 مورخ 27/4/1396 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تصميم شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در خصوص آثار استخدامي مدارك تحصيلي اخذ شده توسط كارمندان در حين خدمت، موضوع بخشنامه 170061 مورخ 24/12/1393 ،وفق قانون اتخاذ شده و مغايريتي با قانون ندارد.

از طرفي بايد توجه داشت كه پذيرش بي نظم و قاعده مدرك تحصيلي به مصلحت دستگاه هاي اجرايي و نظام اداري نيست.

با عنايت به اينكه يكي از معضلات عمده آموزش عالي كشور در دو دهه اخير رشد فرهنگ مدرك گرايي در جامعه و سهولت در اخذ و كيفيت پايين مدارك ارائه شده است، تصويب اين طرح و پذيرش بي قيد و شرط و فراگير مدرك تحصيلي مي تواند سبب تحمل پست هاي ناخواسته و بار مالي براي دستگاه هاي اجرايي شود و بدين ترتيب طرح حاضر از اين منظر در مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.

3- طرح پيشنهادي عليرغم اينكه تحت عنوان «الحاق يك تبصره به ماده (66) قانون مديريت خدمات كشوري» ارائه شده، صرفاً به اصلاح ماده (66) مرتبط نيست. اين بحث علاوه بر اصلاح ماده مذكور مستلزم اصلاحاتی در مباحث مربوط به شناسنامه شغل و طرح هاي شغلي (موضوع ماده (70))، ملاحظه شرايط تحصيلي در انتصاب و ارتقاي كارمندان (موضوع ماده (53)) و ساير احكام مرتبط با موضوع مذكور است.

4- با توجه به مباحث مطروحه و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» در دستور كار مجلس شوراي اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذي ربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.

جمع بندي

با در نظر گرفتن مشکلات مطرح شده و با توجه به اينكه تحقق هدف طرح پيشنهادي مستلزم ايجاد اصلاحاتی در ماده (70)، مواد (49)، (66) و ساير احكام مرتبط با قانون مديريت خدمات كشوري است و با عنايت به اينكه لایحه «اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوری» در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، پيشنهاد مي شود محتواي اين طرح به صورت پيشنهادي براي اصلاح لایحه مذكور به كميسيون ذ يربط تسليم شود تا در هماهنگي با كليت لایحه اصلاحی مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد. بدين ترتيب ادامه بررسي و سير مراحل تصويب اين قانون قابل تأييد نيست.

خبر مورخ 30 مهر 1397

این طرح در جلسه علنی شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

احتراما همانگونه که استحضار دارید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت توسط کارمندان دستگاه های اجرایی که با رعایت ضوابط ماده (۶۱) قانون در رابطه با رشته مربوط به شغل مورد تصدی کارمند اخذ گردیده قابل احتساب می‌باشد. مصوبه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور احتساب مدارک تحصیلی ارائه شده را تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر مجاز دانسته است که این مصوبه با روحیه تعالی جویی، کمال طلبی و توسعه پایدار کارمندان و مجموعه اداری،‌‌ همخوانی ندارد. طبق مواد (۴۹)، (۵۳)، (۶۲)، (۶۶) و (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها محدودیتی برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک قائل نبوده، بلکه در این قالب تشویق به ادامه تحصیل هم نموده است‌. لذا پیشنهاد میگردد عبارت ذیل به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق گردد:

عنوان طرح:

الحاق یک تبصره به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ الحاق می‌شود:

تبصره- احتساب امتیازات، حقوق و مزایای مدارک تحصیلی مرتبط با شغل و پست مورد تصدی کارمند یا مشاغل دستگاه های اجرایی که حین خدمت توسط کارمندان با رعایت ضوابط ماده (۶۱) این قانون اخذ می‌شود، به یک مقطع تحصیلی بالاتر محدود نمی‌شود و در صورت نیاز دستگاه برای هر مقطع قابل محاسبه است.

مطالب مرتبط:

- ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/13/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

- عدم ابطال بند 1 بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص احتساب مدرک تحصیلی بالاتر صرفاً برای یک بار در طول خدمت (دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27/4/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- رد شکایت در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 170061- 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر تغییر تاریخ اجرای بخشنامه به زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره 1215 مورخ 24/11/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • باسلام
  طبق نظرکاربرمحترم(مصطفی) دولت کماکان باتصویب الحاقیه موافق نیست ،چراکه برای آنان بارمالی به همراه دارد،ازطرفی بخشنامه معاونت توسعه ریاست جمهوری نیز دراین راستابوده است.باعنایت به نظرمساعدکمیسیون اجتماعی،الحاقیه دردستورکارکمیسیون جهت طرح درصحن علنی مجلس می باشد ،امیدواریم که الحاقیه هرچه زودتر درصحن علنی مجلس تصویب گردد وبانظرمساعدشورای نگهبان جهت اجرابه دولت ابلاغ گردد.انشاءالله.

  چهارشنبه, Aug 21 2019 8:09:59am
  پاسخ
 • سلام
  این بخشنامه قدیم سازمان امور اداری بوده که در جواب سرپرست آموزش وپرورش ارسال کرده
  هرسال تکرار می کنند.
  هنوز طرح الحاقی از کمیسیون اجتماعی به صحن علنی مجلس نیومده تا تصویب بشه
  فعلا نمایندگان باید تلاش کنند
  وگرنه دولت از اول مخالف اعمال مدرک بوده و هست.

  چهارشنبه, Aug 21 2019 5:33:41am
  پاسخ
 • باسلام .درخواست اعمال مدرک بیش از یک بار فرهنگیان مجددا رد شد.

  دوشنبه, Aug 19 2019 9:37:28pm
  پاسخ
 • سلام
  كميسون اجتماعي مخالفت شديدي روي تعطيلي 5 شنبه ها داشته در صورتي كه همه استان ها موافق تعطيلي 5 شنبه هستن حالا چندتا نماينده چون خودشون تعطيل هستن و از مزاياي اون استفاده ميكنن ميگن خون ما پايتخت نشين ها رنگينتر از شما شهرستاني هاست( البته يادشون رفته خودشونم شهرستاني هستن و بايد يه مدت كوتاه ديگه برگردن شهرستانشون و كارشون تمومه) و فقط تهران و تهراني مهمه بقيه مگه آدم نيستن كه مخالفت ميكنيد؟؟؟؟؟؟ با اين رويكرد كميسيون هيچ چيز قابل پيشبيني نيست فعلانم كه ميبينيد فراموش كردن و خبري از فوريت يا حتي مطرح كردن طرح هم وجود ندارد.

  دوشنبه, Aug 19 2019 7:30:04am
  پاسخ
 • محبوبه موفق اردستانی

  ابزار مدیریت

  برای کارمندان دادگستری با این جرائم جدید مخصوصا در حوزه سایبری ، آشنایی با علم روز لازم است. اگر قرار باشد اطلاعات کارمندان دولت بروز نشود دولت تبدیل به فسیل می شود.و روح تلاش و کوشش از بین میرود.

  سه شنبه, Aug 13 2019 5:34:40am
  پاسخ
 • با سلام
  شنیده‌ها حاکی از این است که جناب آقای دکتر حسینی سرپرست آموزش وپرورش به جد دنبال رفع اعمال مدرک فرهنگیان هست.
  انشاالله به همین زودی خبرهای خوبی در راه است
  انشاالله

  پنج شنبه, Aug 8 2019 7:12:53pm
  پاسخ
 • با سلام ، دلخوش نباشید فعلا موضوع به کارگروه تخصصی کمیسیون ارجاع شده است وتا اظهار نظر کمیسیون اقدامی جهت طرح موضوع در صحن مجلس صورت نخواهد گرفت بنظر میرسد این طرح به عمر مجلس فعلی نرسد.اگر هم برسد با موانعی روبرو خواهد بود . چون دولت در تمام جلسات کمیسیون نظر مخالف داشته است .

  چهارشنبه, Jul 31 2019 8:32:30am
  پاسخ
 • با سلام مجدد خدمت دوستان و همدردان خصوصا آقا امير
  لطفا تا حصول نتيجه شديدا پيگير باشيد تا گذشت زمان اين موضوع را سرد نكند كه كميسيون و نمايندگان سرگرم ديگر مباحث شده و فراموش كنند اين مشكل بزرگ و اساسي را و دستمان به جايي بند نباشد.
  جناب آقا امير هم با توجه به ارتباط و اطلاعات خوب خود لطفا به نيابت از همه ما درد دلها را منعكس و پيگيري را قويتر انجام دهيد و اطلاع رساني كنيد ما منتظر خبرهاي خوب شما هستيم . ياعلي

  دوشنبه, Jul 29 2019 8:08:36am
  پاسخ
 • باسلام
  براساس پیگیریهای بعمل آمده،حسب نظرجناب آقای عزیزی رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،تاءییدیه الحاقیه دردستورکارکمیسیون قرارگرفته و درآینده ای نزدیک جهت تاءییدنهایی به صحن علنی مجلس میرود.امیدواریم باتصویب نهایی الحاقیه وتاءییدشورای نگهبان دارندگان مدارک به حق قانونی خودبرسند.انشاء الله .

  چهارشنبه, Jul 24 2019 5:16:06am
  پاسخ
 • باسلام
  حقیرامروزبااحدی ازنمایندگان ادوارمجلس شورای اسلامی که خودسه دوره درکمیسیون اجتماعی مجلس حضورداشته هماهنگ کردم که موضوع راازطریق اعضای کمیسیون اجتماعی پیگیری کند ونتیجه رابه اینجانب اعلام نماید.درصورت حصول نتیجه دوستان رادرجریان امرقرارخواهم داد.
  دوستان دیگرهم اگراطلاعی دراین خصوص دارندلطفاگاطلاع رسانی کنند.

  سه شنبه, Jul 23 2019 3:31:19am
  پاسخ
بارگذاری بیشتر...