مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه های علمیه استان خراسان (بخشنامه شماره 6506/د مورخ 6/11/1371 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

پیرو بخشنامه شماره 5505/د مورخ 15/9/1371 در ارتباط با ارزش استخدامی سطوح مختلف تحصیلات حوزه ای روحانیون اهل تشیع اعلام می دارد:

مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه های علمیه استان خراسان، کماکان هیأت امنای دانشگاه علوم اسلامی رضوی است.

معاون رییس جمهور و دبیر کل سازمان