لزوم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمان انتزاع از دستگاه (بخشنامه شماره 383689 مورخ 14/7/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

با توجه به این‌که شماره‌های مستخدم و شناسه صادره از سوی این سازمان برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً در زمان وجود رابطه استخدامی یا به‌کارگیری بین کارمند و دستگاه اجرایی موضوعیت دارد، لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند در اسرع وقت نسبت به ابطال شماره مستخدم یا شناسه کارمندانی که به روش‌های مختلف نظیر استعفا، بازخریدی، فوت، فسخ قرارداد یا پیمان، عدم تمدید قرارداد یا پیمان، اخراج، انفصال از خدمت در دستگاه منتزع می‌شوند در سامانه کارمندایران اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت پیامدهای عدم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه افراد یاد شده به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

- لزوم اخذ شماره شناسه از سامانه کارمند ایران در هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله به‌کارگیری بازنشستگان (بخشنامه شماره 1411945 مورخ 1/7/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع استخدام بخوانید!

لزوم احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی

دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

انحصار پذیرش "فقط مرد" در فراخوان جذب هیئت علمی سال 1396 در "رشته سلامت در حوادث و بلایا" مصداق تبعیض ناروا و مغایر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری در "رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها" است (دادنامه شماره 2429 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت

در نظر گرفتن سرفصل‌های «مبانی حسابداری بخش عمومی» و «حسابداری و حسابداری بخش عمومی» به عنوان یکی از منابع اصلی آزمون استخدامی شغل حسابدار و حسابرس

در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری بعد از ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 539- 532 مورخ 25/8/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

امکان تخصیص تا 100 درصد مجوزهای استخدامی مناطق محروم به افراد بومی

تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹

- مشاهده کل مطالب این موضوع -