1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.67 امتیاز(15 رای)

قانون ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

این طرح در جلسه علنی 275 مورخ 19/10/1397 به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.

مقدمه (دلایل توجیهی):

دانشگاه پیام نور دارای حدود 5 هزار نفر عضو غیرهیئت علمی (کارمند) قراردادی می باشند که غالبا بیش از 3 سال ساقه همکاری داشته و واجد حداقل سنوات لازم برای تبدیل وضعیت برابر آیین نامه استخدامی جاری دانشگاه می باشند. این در حالیست که اعضای مذکور در بیش از 4000 مرکز واحد آموزشی با حداقل امکانات ممکن در جهت رشد و اعتلای آموزش عالی به ویزه در مناطق محروم فعالیت می نمایند و علیرغم اخذ شناسه معتبر از سامانه کارمند ایران مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور متأسفانه موفق به طی فرایند تبدیل وضعیت استخدامی نشده اند و با توجه به حذف سایر فرصت های شغلی و عدم احراز شرایط حداقل از نظر سنی کماکان فاقد امنیت شغلی هستند. لذا با منظور ساماندهی وضعیت استخدامی ایشان و همچنین ایجاد زمینه حفظ، نگهداری و افزایش بهره وری سرمایه های انسانی موجود طرح زیر تقدیم می گردد.

اعتبار لازم برای پرداخت حقوق و مزایای اعضای مذکور از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه پیام نور تعیین شده و هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد، زیرا این طرح صرفاً در مقام تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی دانشگاه است و در صورت پیمانی شدن آنان، هیچگونه افزایش حقوق و مزایا برای آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در پی نخواهد داشت.

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

ماده 1- کلیه کارکنان قراردادی انجام کار مشخص (معین) دانشگاه که دارای حداقل 5 سال سابقه همکاری و پرداخت بیمه در دانشگاه پیام نور هستند، در شمول این طرح می باشند.

ماده 2- دانشگاه پیام نور مکلف است نسبت به تعیین و تخصیص پست سازمانی متناسب به اعضای قراردادی در قالب تشکیلات تفصیلی مراکز/ واحدهای تابعه از محل پست های سازمانی بلاتصدی مصوب اقدام نماید.

ماده 3- حقوق و مزایای کارکنان تخصیص یافته در پست های سازمانی تعیین شده مطابق کارکنان رسمی، پیمانی از لحاظ تعیین پایه های خدمتی، رتبه شغلی و سایر شاخص های تعیین حقوق و مزایا محاسبه و از محل درآمد اختصاصی دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 4- اعضای قراردادی تخصیص یافته در پست های سازمانی در صورت دارا بودن شناسه معتبر در سامانه کارمند ایران (مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور) و احراز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین نامه استخدامی دانشگاه به پیمانی تبدیل وضعیت خواهند شد.

تبصره- اعضای واجد شرایط پس از شرکت در آزمون داخلی، مصاحبه و در صورت پذیرش پس از اخذ ردیف استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور به پیمانی تبدیل وضعیت خواهند شد.

ماده 5- اولویت های تبدیل وضعیت برای نیروهای قراردادی بر اساس مفاد بند (ذ) ماده (21) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ج) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شاغلین مراکز و واحدهای مستقر در استان های مرزی، مناطق جنگی و کمتر توسعه یافته تعیین می گردد.

ماده 6- مجوز و پست سازمانی تخصیص یافته به اعضای قراردادی مشمول این طرح بانام بوده و امکان جابجایی اعضا از پست های تخصیص یافته صرفاً در واحد یا مرکز تعیین شده امکان پذیر خواهد بود.

ماده 7- پیمان نامه کارکنان مذکور صرفاً یکساله بوده و دانشگاه مکلف است در پایان هر سال در صورت کسب حداقل امتیازات ارزیابی عملکرد توسط عضو، نیاز دانشگاه و تأمین اعتبار نسبت به تمدید آن به مدت یکسال دیگر اقدام نماید.

ماده 8- اِعمال آثار استخدامی مدرک تحصیلی مشمولین این طرح که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و با هزینه شخصی و خارج از ساعات اداری اخذ نموده اند، در صورت پیش بینی در شرایط احراز پست سازمانی تخصیص یافته صرفاً در قالب مدارک تحصیلی تعیین شده به عنوان سقف و کف مصوب قابل انجام خواهد بود.

 

مقررات مرتبط:

- ابلاغ مواردی در خصوص ساماندهی، شرايط جابه‌جایی و انتقال، ذخيره مرخصي استحقاقي و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه‌های اجرايی (بخشنامه شماره 533555 مورخ 2/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • نجمه سلطانی

    باسلام و احترام اینجانب نجمه سلطانی، از کارکنان قرار دادی دانشگاه پیام نور که با آزمون استخدامی سال 85 وارد شده ام، آیا باید دوباره آزمون استخدامی بدهم؟

    شنبه, Jan 12 2019 10:23:03am