ابطال اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع مجوز شماره 13532 مورخ 7/2/94 (دادنامه شماره 9710997090600055 مورخ 1/4/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 96/ 791

موضوع: ابطال اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع مجوز شماره 13532 مورخ 7/2/94

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پـرونده : هـ ع/ 96/ 791

دادنامه: 9710997090600055

تاریخ : 31/2/97

* شاکی : خانم معصومه حقدوست کمائی

*طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش- سازمان سنجش و آموزش کشور- سازمان مدیریت و برنامه ریزی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال اطلاعیه برگزاری آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش موضوع مجوز شماره 13532 مورخ 7/2/94

* متن مقرره مورد شکایت :

اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ریاست جمهوری در خصوص استخدام پیمانی در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در سال 1394

وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز ، بر اساس مجوز شماره 13532-7/2/94 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود 3700 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندهای عمومی و تخصصی در تاریخ 27/6/94 طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.

شرایط عمومی استخدام :

- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران 

- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی با معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)

- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

- نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر 

- حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم 25 ، لیسانس 30 ، فوق لیسانس و بالاتر 35 سال.

- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کاری که استخدام می شوند. برابر ضوابط آموزش و پرورش که در مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار می گیرد.

- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.

- نداشتن ممنوعیت از خدمات دولتی به موجب آراء مراجع قضائی و یا ذیصلاح.

تذکر : ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و محاسبه سن داوطلبان ، آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد.

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد : 

الف) جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان 25 درصد و بالاتر ، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یکسال سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

ب) افراد خانواده معظم شهدا ( شامل : پدر ، مادر ، خواهر و برادر) تا میزان 5 سال.

ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبهه.

د) داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای اجرایی از تاریخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال و حقوق از اعتبارات دولتی دریافت داشته اند ، به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها.

هـ) سوابق خدمت مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که به صورت تمام وقت اشتغال داشته اند. لازم به ذکر است محاسبه سنوات خدمت در صورت پذیرفته شدن در آزمون ، تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

شرایط اختصاصی:

- دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی مربوط بر اساس جدول فهرست مشاغل.

- برخورداری و حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمی بر اساس طرح طبقه بندی معلمان.

- الزام به رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشته های تحصیلی مجاز.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به لحاظ مغایرت با بند « الف » ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه در موضوع تعیین حداکثر سن برای دواطلبان با در نظر گرفتن نوع استخدام که پیمانی می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

دادخواست فقط به یکی از سه طرف پرونده ابلاغ شده است ( عدم ابلاغ به دو طرف دیگر ظاهراً نقص در اقدام دفتر می باشد. لیکن باعنایت به مضی زمان برگزاری امتحان به نظر می رسد دفتر عملاً درست اقدام نموده است. )

بازگشت به ابلاغیه شماره 9409980900001030 مورخ 24/8/1396 ؛

در خصوص شکایت خانم معصومه حق دوست کمائی ، مبنی بر تقاضای ابطال اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رابطه با آزمون استخدام پیمانی سال 1394 ، به لحاظ ارتباط موضوع با امور ذیربط این سازمان ( امور آمار ، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی) مکاتبه به عمل آمد. به پیوست جوابیه امور مزبور به شماره 1561407 مورخ 19/9/1396 جهت استحـضار ایفاد می گردد. با توجه به مفاد نامه مزبور و ضمن عطف توجه به آن هیأت به مفاد دادنامه شماره 98 مورخ 1391 ، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات رسیدگی به موضوع مربوطه نیز ، فراهم گردد. لازم به ذکر است بر خلاف ادعای طرف شکایت در متن لایحه دایر بر منضم بودن جوابیه شماره 1561407 - 19/9/96 اداره امور آمار ، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی ، برگه ای ضم نامه در پرونده ملاحظه نشد.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

با عنایت به اینکه در بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری ، داشتن حداقل سن 20 سال و حداکثر 40 سال از جمله شرایط عمومی استخدام رسمی ذکر گردیده است و در خصوص حداقل سن داوطلبان استخدام پیمانی حکمی بیان نگردیده و در تبصره 3 ماده 45 قانون مذکور صرفاً در خصوص حداکثر سن کارمند پیمانی بیان حکم شده است و عدم ذکر حداقل سن در این خصوص مبین فقد محدودیت برای استخدام پیمانی تا قبل از سنین مذکور در قانون بوده و از این امر عدم اختیار و جواز دستگاه های اجرایی در تعیین حداکثر و حداقل سن با رعایت شرط مذکور مستفاد نمی گردد تا بتوان گفت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت آموزش و پرورش در تعیین شرط حداکثر و حداقل سن مذکور در بند 1 از شرایط اختصاصی استخدام پیمانی بر خلاف قانون عمل نموده است ؛ بدین جهت اقدام مورد شکایت مغایر قانون تشخیص داده نشده و غیر قابل ابطال می باشد. با عنایت به دادنامه شماره 198 – 12/4/91 هیات عمومی و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان مي باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

در موضوع استخدام بخوانید!

لزوم احتساب سابقه خدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی

دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

انحصار پذیرش "فقط مرد" در فراخوان جذب هیئت علمی سال 1396 در "رشته سلامت در حوادث و بلایا" مصداق تبعیض ناروا و مغایر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری در "رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها" است (دادنامه شماره 2429 مورخ 21/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت

در نظر گرفتن سرفصل‌های «مبانی حسابداری بخش عمومی» و «حسابداری و حسابداری بخش عمومی» به عنوان یکی از منابع اصلی آزمون استخدامی شغل حسابدار و حسابرس

در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری بعد از ابطال ماده 30 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 539- 532 مورخ 25/8/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال ماده (29) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی موضوع: امکان تخصیص تا 100 درصد مجوزهای استخدامی در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته به افراد بومی (دادنامه شماره 2358- 2359 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹

- مشاهده کل مطالب این موضوع -