1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.53 امتیاز(32 رای)

ابلاغ دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده «30» دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 1584392 مورخ 2/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

به پیوست دادنامه شماره 656 الی 659 مورخ 18‏/07‏/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال ماده «30» دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره 9757‏/93‏/200 مورخ 19‏/07‏/1393) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی- سرپرست معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور