‌اصلاح تصویب‌نامه دستورالعمل هماهنگی دراستفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید‌خدمت (تصویب نامه شماره ۳۲۸۷۰/ت۲۷۸هـ مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۲۵ هیأت وزیران)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/د مورخ ۱۶ /۱ /۱۳۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تبصره (۲) بند (۳) تصویبنامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۶۲ هیات وزیران حذف و تبصره (۱) آن به شرح زیراصلاح می‌ شود:

تبصره ۱- در صورت ضرورت می ‌توان با رعایت ماده (۱۱) قانون "نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" - مصوب ۱۳۷۰- و تایید وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوط یا مقام مجاز از طرف ایشان، معادل مبالغ زیر به کارکنان خرید خدمت پرداخت نمود و با موافقت مقامات یاد شده این مبالغ تا میزان دو برابر قابل افزایش است.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور