تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹ (تصویب‌نامه شماره 142128/ت56918هـ مورخ 6/11/1398 هیئت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه 2/11/1398 به پیشنهادهای شماره 116736/و مورخ 16/5/1398 وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و شماره 811/100 مورخ 2/7/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب کرد:

هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1399 به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد.

ردیفنوع هزینه خدماتمبلغ تعرفه سال ۱۳۹۹ملاحظات
۱آزمون سراسری۳۷۰.۰۰۰ ریالبه ازای هر داوطلب
۲علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی۹۳.۰۰۰ ریال
۳آزمون کاردانی پیوسته۳۷۰.۰۰۰ ریال
۴آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته۴۶۰.۰۰۰ ریال
۵آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته۶۱۰.۰۰۰ ریال
۶آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور۶۱۰.۰۰۰ ریال
۷آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸آزمون زبان انگلیسی پیشرفته۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹آزمون عملی رشته تربیت بدنی۴۲۰.۰۰۰ ریال
۱۰آزمون‌های عملی رشته‌های هنر۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۴۶۰.۰۰۰ ریال
۱۲آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا)۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵

آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

(در مرحله دوم ۲ برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر ۲ برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶آزمون مصاحبه بررسی صلاحیت‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۷آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

(در مرحله دوم و بیشتر از ۲ برابر مرحله اول)

۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۹هزینه ثبت نام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزه امتحانی آنها خارج از کشور است۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۰خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری)۱۰۰.۰۰۰ ریال
۲۱بررسی پرونده‌های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون‌ها۶۰۰.۰۰۰ ریالبه ازای هر پرونده
۲۲خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری)۶.۰۰۰برای تمام پیام‌های ارسالی


اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

مقررات مرتبط:

- تعيين هزينه خدمات ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمون‌هاي سال 1397

- تعیین هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سال 1398