اصلاح بخشنامه‌های مربوط به نحوه به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 415053 مورخ 06/08/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

با عنایت به قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 06‏/06‏/1397 مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره 973579 مورخ 02‏/11‏/1395 صادره از سوی این سازمان (موضوع ابلاغ مصوبه مورخ 13‏/10‏/1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مبتنی بر مفاد مصوبات جلسه مورخ 10‏‏/07‏‏/1397 شورای مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1‏‏- به‌کارگیری و انتصاب بازنشستگان صرفاً در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا امکان‏‌پذیر است.

2‏‏- تمدید قرارداد و ادامه همکاری افرادی که قبل از قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 06‏/06‏/1397 مجلس شورای اسلامی و مبتنی بر قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی بکارگرفته شده‌اند، پس از موعد تعیین شده در قانون، صرفاً در موارد پیش‌بینی شده در تبصره (1) قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 06‏/06‏/1397 و تبصره (2) قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 20‏/02‏/1395 امکان‌‏پذیر است. 

3‏- دستگاه‌های اجرایی باید قبل از به‌کارگیری بازنشستگان ایثارگر که در تبصره (1) قانون اصلاح قانون، به‌کارگیری آنان مجاز شناخته شده است، نسبت به اخذ شناسه از این سازمان اقدام نمایند.

4‏- مستثنیات مذکور در تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 06‏/06‏/1397 مجلس شورای اسلامی، برای افراد مستثنی شده حقی ایجاد نکرده و به‌کارگیری آنان منوط به نیاز دولت یا دستگاه اجرایی خواهد بود.

مراتب برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور