آيين نامه اعطاي هزينه‌ سفر و نقل‌ مكان موضوع اصلاح «آیین نامه اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده 40 قانون استخدام کشوری» (مصوبه ۱۱۹۱۰ت۱۸۳۶۲ت۲۹۷ مورخ ۱۱/۴/۶۸)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1368 بنا به پیشنهاد شماره 150/د مورخ 9/1/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور آیین نامه اجرایی موضوع بندهای «ب» و «پ» ماه 40 قانون استخدام کشوری مصوب 12/3/1352 هیئت وزیران را به شرح زیر اصلاح نمودند:

ماده‌ ۱- هزينه‌ سفر ونقل‌ مكان‌ در داخل‌ كشور به‌ مستخدميني‌ كه‌ به‌ موجب‌ حكم ‌رسمي‌ محل‌ جغرافيائي‌ خدمت‌ آنان‌ از يك‌ شهرستان‌ به‌ يك‌ شهرستان‌ ديگر تغييرمي‌يابد برمبناي‌ كوتاه‌ترين‌ فاصله‌ زميني‌ اعلام‌ شده‌ بين‌ دو محل‌ توسط وزارت‌ راه‌و ترابري‌ و با رعايت‌ مفاد اين‌ اصلاحيه‌ و ساير مقررات‌ مربوط قابل‌ پرداخت است‌.

تبصره‌- هزينه‌ سفر و نقل‌ مكان‌ موضوع‌ اين‌ ماده‌ در محدوده‌ يك‌ شهرستان‌ چنانچه‌ درراههاي‌ آسفالته‌ و شوسه‌ از ۵۰ كيلومتر، و در راههاي‌ صعب‌العبور از ۳۰ كيلومترتجاوز نمايد، قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد.

ماده‌ ۲- هزينه‌ سفر مستخدم‌ و افراد تحت‌ تكفل‌ با رعايت‌ شرايط مذكور در ماده‌ ۸۶ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ بازاء هر نفر براي‌ هر كيلومتر معادل‌ يك‌ پنجم‌ ضريب‌حقوق‌ موضوع‌ ماده‌ (۳۳) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ و اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ خواهدبود مشروط براينكه‌ از وسيله‌ نقليه‌ دولتي‌ استفاده‌ ننمايد.

تبصره- به‌ مستخدمي‌ كه‌ همسر او دريكي‌ از دستگاههاي‌ مشمول‌ اين‌ آئين‌نامه‌اشتغال‌ دارد هزينه‌ سفر از بابت‌ همسر شاغل‌ پرداخت‌ نخواهد شد و چنانچه‌ محل‌جغرافيائي‌ خدمت‌ همسر مستخدم‌ نيز تغيير يابد هزينه‌ سفر وي‌ توسط دستگاه‌محل‌ جديد خدمت‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده‌ ۳- به‌ مستخدميني‌ كه‌ بر اساس‌ مفاد اين‌ آئين‌نامه‌ محل‌ جغرافيايي‌ خدمت‌ آنان‌تغيير مي‌كند، علاوه‌ بر هزينه‌ سفر مقرر در ماده‌ (۲) براي‌ جبران‌ هزينه‌هاي‌ ناشي‌از حمل‌ وسايل‌ و اثاثيه‌ زندگي‌ آنان‌ به‌ محل‌ جديد خدمت‌، در صورتي‌ كه‌ فاصله‌محل‌ جديد خدمت‌ از محل‌ قبلي‌ خدمت‌ تايكصدوپنجاه‌ كيلومتر باشد، معادل نصف‌، و درصورتي‌ كه‌ بيش‌ از يكصدوپنجاه‌ كيلومترباشد معادل‌ يك‌ ماه‌ تمام‌حقوق‌ و مزايا و تفاوت‌ تطبيق‌ حقوق‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ نقل‌ و مكان‌ يا فوق‌العاده انتقال‌ (در خصوص‌ نيروهاي‌ مسلح‌) پرداخت‌ مي‌شود.

ماده‌ ۴- پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مربوط به‌ اين‌ آئين‌نامه‌ توسط دستگاه‌ اوليه‌ مستخدم‌ و بارعايت‌ ساير مقررات‌ مربوط پرداخت‌ خواهد شد و در صورت‌ اعلام‌ رسمي دستگاه‌ اوليه‌ مبني‌ بر عدم‌ امكان‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ مذكور ، اين‌ هزينه‌ها توسطدستگاه‌ جديد مستخدم‌ پرداخت‌ مي‌شود.

ماده‌ ۵- هزينه‌هاي‌ موضوع‌ اين‌ آئين‌نامه‌ به‌ مستخدميني‌ كه‌ محل‌ جغرافيائي‌ خدمت‌ثابت‌ آنان‌ از داخل‌ به‌ خارج‌ از كشور تغيير مي‌يابد و يا در خارج‌ از كشور تغيير پيدامي‌كند براساس‌ مقررات‌ مربوط به‌ پرداخت‌ هزينه‌ سفر و حمل‌ اثاثيه‌ مأمورين‌ثابت‌ وزارت‌ امور خارجه‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

ماده ۶- هرگونه‌ تغيير در ميزان‌ ريالي‌ هزينه‌هاي‌ مندرج‌ در اين‌ آئين‌نامه‌ در موارد ضروري ‌بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ اموراداري‌ و استخدامي‌ كشور و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌بعمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۷- به‌ مستخدمي‌ كه‌ در محل‌ جغرافيائي‌ غيرازمحل‌ استخدام‌ اوليه‌ خودبازنشسته‌ يا از كار افتاده‌ مي‌شود، هزينه‌هاي‌ سفر و نقل‌ مكان‌ بر اساس‌ مقررات‌ اين‌ آئين‌نامه‌ پرداخت‌ مي‌شود.

ماده 8- به کارکنان غیربومی رسمی، ثابت و پیانی که داوطلبانه در دهستانها موضوع جدول پیوست خدمت می کنند سالانه یکبار بازای هر نفر (مستخدم، همسر مستخدم و فرزندان تا سه فرزند) 20،000 ریال بعنوان هزینه سفر به وطن اصلی پرداخت می شود.

ماده‌ 9- از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آئين‌نامه‌ كليه‌ مقررات‌ قبلي‌ مربوط به‌ بندهاي‌ (ب‌) و(پ‌) ماده‌ ۴۰ قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ ملغي‌ خواهد بود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

  • با سلام .بنده از سال۹۴ مامور به خدمت به استان دیگر شده ام وتاکنون مبلغی دریافت ننموده ام.اکنون که پیگیری نموده ام.دانشگاه مبدا زیر بار نرفته و اظهار دارد که باید مقصد پرداخت کند.آیا صحت دارد؟

  • خداییش واقعابایدمتأسف باشیم به این نظام ک اینطوری ازکارمنداش حمایت میکنه بنده خودم یک نظامی ارتشم ازتهران منتقل شدم به بندرعباس اونموقع بعداز4ماه برام 1500هزارهزینه سفرریختن ک این تنهاهزینه جابه جایی اساسیه منزلم بود...این ازوضع دادن حقوقش واینم ازاین توبحث حقوقم کمترین حقوق روتودنیادربین نظامیان ارتشیای ایران میگیرن بعدانتظاردفاع ازکشورم ازمادارن.

  • با سلام.در مورد هزینه جابجایی کارمندان پیمانی که بصورت یکسال مامور بخدمت جابجا شده اند.هزینه تعلق میگیرد.و چگونه میشود ان را دریافت نمود.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -