دستورالعمل جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) انتقالی در سال 1396 (بخشنامه شماره 1173415 مورخ 26/02/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور)

مشاهده بخشنامه در فرمت پی دی اف+ فرم های مربوط

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان/ دستگاه اجرایی

در اجرای قانون بودجه سال 1396 و با استناد به توضیحات مندرج در ذیل جدول شماره (7) قانون مذکور، دستورالعمل جابه‌جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته از دستگاه اجرایی مبدا (ملی/ استانی) به دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی ) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است درصورت جابه جایی کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، اعتبار حقوق و مزایای آنان را از دستگاه اجرایی مبدا کسر و به دستگاه اجرایی مقصد اضافه نماید.

2- صدور مجوزهای جابه جایی کارکنان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می گیرد و جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی صرفاً برای موارد تأیید شده قابل اقدام می باشد. بدیهی است بررسی و تأیید این امر بر عهده دستگاه اجرایی مقصد خواهد بود.

3- به منظور بررسی درخواست های ارسالی برای جابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، مراحل زیر (طبق نمودار پیوست) مورد اقدام قرار گیرد:

الف- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی استانی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی استانی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ و مقصد برای تأیید

الف- 4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استانی به دستگاه اجرایی ملی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ برای تأیید

الف- 4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدآ به امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور

ج- جابه جایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تأیید

الف- 4) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور

د- جابه جایی بین دستگاه های ملی

الف- 1) تکمیل و تأیید فرم شماره (1) و (2) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

الف- 2) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

الف- 3) ارسال فرم ها توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به امور بخشی مربوط به دستگاه اجرایی ملی مبدأ در سازمان برنامه و بودجه کشور

4- ارسال آخرین حکم کارگزینی سال 1396 و آخرین فیش حقوق پرداخت شده از دستگاه اجرایی مبدأ به همراه فرم های تکمیل شده برای بررسی و اقدامات بعدی الزامی است.

5- در خصوص دستگاه های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تأیید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است.

6- اعتبار مندرج در هر یک از ستون های فرم شماره (2) به میزان حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه کارکنان انتقالی در دستگاه مبدأ می باشد.

7- مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (2) به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران منظور گردد.

8- حقوق و مزایای کارکنان قراردادی صرفاً در ستون مربوطه (شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداختهای رفاهی) تکمیل گردد.

9- در خصوص انتقال اعتبار حقوق و مزایای نیروهای قراردادی، به استناد بند (9) بخشنامه شماره 13598/92/200 مورخ 1/8/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) و نامه شماره 741071 مورخ 29/6/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور، انتقال و جابه جایی اعتبار نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و صرفاً جابه جایی و انتقال افراد مذکور در میان سایر دستگاه های اجرایی مجوزی ندارد. در ورت به کارگیری این گونه افراد، با رعایت ضوابط بخشنامه مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه، توافق دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد و طی مراحل قانونی تعیین شده، جابه جایی حقوق و مزایای آنها قابل اقدام خواهد بود.

10- دستگاه اجرایی مبدأ موظف به محاسبه و درج کلیه پرداخت های پرسنلی از جمله حقوق و مزایای مستمر، اضافه کار، رفاهی و ... بر مبنای اعتبار مصوب و موافقتنامه مبادله شده می باشد. ضمناً در صورت ناخوانا بودن فرم ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن و یا عدم تأیید هر یک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد.

11- به منظور جلوگیری از هر گونه تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کارکنان انتقالی، دستگاه اجرایی مقصد موظف است پس از حصول اطمینان از تأیید فرم های (1) و (2) توسط مراجع ذیصلاح شروع به کار نیروهای انتقال یافته را اعلام نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید.

12- چابه جایی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در مقاطع زمانی ذیل مورد اقدام قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است درخواست های واصله پس از اتمام مهلت مندرج در مرحله سوم قابل اقدام نخواهد بود.

 • مرحله اول تا مورخ 1/5/1396
 • مرحله دوم تا مورخ 1/8/1396
 • مرحله سوم تا مورخ 1/11/1396

13- جابه جایی اعتبار کارکنان انتقال یافته از شرکت ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی مبدأ که فاقد ردیف در جداول شماره 7 و 10 قانون بودجه 1396 می باشند، امکان پذیر نیست.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (30)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • سلام خسته نباشی
  بنده مدت 10سال در پتروشیمی ماهشهر تعمیرات به صورت قرارداد موقت مشغولم ایا میشه انتقالی بگیرم برا اصفهان
  لطفا راهنماییم کنید تشکر

 • سلام
  بنده 4 سال است که از دستگاه استانی به دستگاه ملی مأمور به خدمت شده ام. و در تمام این مدت حقوق و مزایای خود را کاملا از دستگاه مقصد دریافت می کردم. حال با توجه به اینکه در شرف انتقال نهایی به دستگاه ملی هستم، آیا لازم است که این فرم ها تکمیل شوند؟

 • معصومه السادات کریمیان

  ابزار مدیریت

  باعرض سلام
  بنده مدت 8سال است بصورت قراردادای د شهرداری تهران مشغول به خدمت می باشم آیا امکان انتقال بنده به شهرهای اطراف مثل قرچک،ورامین،پیشوا وجوددارد؟

 • سلام اقای دکتر من سلمان محمدی کارمند یک بانک دولتی هستم و مشغول تحصیل در مقطع دکتری در انگلستان سنم 39سال است با توجه به مصوبه جدید وزارت علوم برای هیات علمی محدودیت سنی 40سال گذاشته شده میخواستم ببینم سابقه بیست ساله من دربانک دولتی در این زمینه بدرد میخورد یانه

 • با سلام من شرکت گاز عسلویه کار میکنم با 8 سال سابقه کار،بصورت قراردادی.امکان این هست که برای انتقالی از عسلویه به تهران اقدام کنم و نتیجه مثبتی بگیرم؟ لطفا راهنمایی کنید.ممنون

 • با عرض سلام و خداقوت من نيروي شركتي اداره استاندارد همدان از سال ٨٨تا ٩٤ بودم و از ٩٤ تا كنون بدليل عدم تمديد قراردادم از اداره اخراج شدم و به ديوان عدالت اداري شكايت كردم با توجه به اينكه روند كار تا به امروز طول كشيد و نتيجه راي براي تبديل وضعيت از شركتي ب قرارداد معين مثبت شد هم اكنون اينجانب كه از ٩٤ تا كنون در تهران ساكن شده ام چگونه مجددا به همدان برگردم ؟ايا امكان انتقال قرارداد معين از همدان ب تهران وجود دارد ؟؟

 • سلام. ضپن تشکر بابت مطلبه فوق، سوالم اینه که حقوق و مزایای ما از یک سازمان به سازمان دیگری که هردو زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند انتقال پیدا کرده وخودمان هم به عنوان مامور در سازمانی که چندین سال هست مشغولیم قرار هست که بمانیم، ایا ما میتونیم با توجه به مطلب فوق بودجه مون رو هم به روال سابق یعنی سازمان خودمان برگردانیم؟

 • سلام. این دستورالعمل فقط در جایی است که نیازمند انتقال اعتبار حقوق و مزایا باشد؛ یعنی از یک دستگاه به دستگاه دیگر. در فرضی که فرمودین جابه جایی اعتبار اتفاق نمی افتد و این دستورالعمل ناظر به آن نیست.

 • سلام
  آیا این قانون فقط در مورد انتقال از استانی به استان دیگر صدق میکند یا مثلا جابجایی از امور انتقال نیرو در وزارت نیرو به امور توزیع در همان وزارت نیرو قابل اجراست؟

 • سلام. من ۱۱ساله بصورت قرارداد خرید خدمت با آزمایشگاه مکانیک خاک دولتی کار میکنم و متاسفانه هنوز پیمانی نشده ام لطفا راهکار بدین...
  ۰۹۱۵۱۴۰۵۲۲۶

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -