۱- در صورت انتقال يا ماموريت كارمندان دستگاههاي اجرايي به ساير دستگاه هاي مشمول ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۳- و انتصاب آنان به پست‌هاي سازماني همتراز و بالاتر از دستگاه جديد ،چنانچه ميزان حقوق و مزاياي مستمر آنان در مقايسه با شغل مورد تصدي قبلي كاهش يابد ما به التفاوت آن در دستگاه جديد به عنوان فوق العاده جذب به فوق العاده جذب آنان در دستگاه مقصد اضافه و پرداخت خواهد شد

۲- انتقال كارمندان پيماني دستگاه اجرايي به ساير دستگاهها در صورت وجود پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا از محل اعتبارات دستگاه انتقال گيرنده و موافقت هر دو دستگاه مجاز است. در صورت انتقال دستگاه اجرايي مقصد از هر حيث قائم مقام دستگاه مبداء مي شود .

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

عدم ابطال بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعلام عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره 9709970906010152 مورخ 26/6/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1397 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1398 (بخشنامه شماره 174485 مورخ 12/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

ابطال ماده 9 دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در خصوص عدم لزوم اخذ موافقت کارمند در صورت عدم تغییر شهرستان محل خدمت در اثر انتقال (دادنامه شماره 9709970906000121 مورخ 29/1/97 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

اصلاح آیین نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره 25732/ت‌31814هـ مورخ 1384.04.29 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -