تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال دولت از شهر تهران به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

۱- بند (۷) تصميم‌نامه شماره ۳۳۸۱۷/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ لغو مي‌گردد.

۲- عبارت "با رعايت قوانين و مقررات مربوط" در بند (۶) تصميم‌نامه مذكور بعد از كلمه "استاني" و در بند (۱۵) بعد از كلمه "پيماني" و در بند (۱۶) قبل از كلمه "مشمول" اضافه مي‌گردد.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.