1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

در راستاي تسهيل در روند اعطاي تسهيلات مندرج در آيين نامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ هيأت محترم وزيران و مشكلات بوجود آمده در عدم اعطاي تسهيلات به برخي از كاركنان انتقال يافته، كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي مبداء مكلفند، هديه انتقال، هزينه جابجايي و سفر و هديه ازدواج را همزمان با صدور حكم قطعي انتقال فرد به متقاضي پرداخت نمايند.

عبدالعلي تاجي- معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها