تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

چنانچه نيروهاي قراردادي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه در دستگاه مبدأ نيازي به خدمات آنها وجود ندارد به دستگاههاي اجرايي ديگر منتقل گردند، عقد قرارداد از سوي دستگاه مقصد صورت مي‌گيرد. كارمندان قراردادي موضوع اين تصميم‌نامه مشمول محدوديت بند (۲۹) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور نبوده و براي دستگاه مبدأ به عنوان قرارداد جديد تلقي نمي‌گردد. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور اعتبارات مربوط به اين اشخاص را از دستگاه مبدأ كسر و به اعتبارات دستگاه مقصد اضافه خواهد نمود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مصوبات كارگروه انتقال بخوانید!

لغو آیین‌نامه‌های ایجاد تسهیلات برای شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر‌ها (در حال تصویب در هیئت وزیران)

الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان انتقال‌یافته از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و کارگروه انتقال از کلان‌شهرها موجبی ندارد (دادنامه شماره 94-1380 مورخ 1397/6/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران (تصویب‌نامه هیئت وزیران)

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و ساماندهي و تمركززدايي از تهران (مصوب مورخ 6/2/1394 مجلس شورای اسلامی)

آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (تصویبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع «انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» (نامه شماره 31295هـ/ب مورخ 17/5/1390)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -