هيئت وزيران درجلسه مورخ 25/1/1389 بنا به‌پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصدوبيست‌وهفتم و يكصدوسي‌وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود.

1- كارگروهي با حضور آقايان محمدرضا رحيمي معاون اول رييس‌جمهور (رييس)، ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فنآوري، حميدرضا حاج‌بابايي وزير آموزش و پرورش، مصطفي محمدنجار وزير كشور و لطف‌ا... فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به منظور بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص چگونگي و سازوكارهاي انتقال كاركنان دولت از شهر تهران تشكيل مي‌شود.

2- تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي موضوع ياد شده به‌كليه اعضاي كارگروه بعنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور در تصويب و اصلاح آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به‌موضوع ياد شده به‌وزيران عضو كارگروه تفويض مي‌شود.

3- تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع مصوبات كارگروه انتقال بخوانید!

لغو آیین‌نامه‌های ایجاد تسهیلات برای شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهر‌ها (در حال تصویب در هیئت وزیران)

الزام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان انتقال‌یافته از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی بر اساس مصوبات هیئت وزیران و کارگروه انتقال از کلان‌شهرها موجبی ندارد (دادنامه شماره 94-1380 مورخ 1397/6/6 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران (تصویب‌نامه هیئت وزیران)

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و ساماندهي و تمركززدايي از تهران (مصوب مورخ 6/2/1394 مجلس شورای اسلامی)

آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (تصویبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران)

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 120569/ت 44809ن مورخ 31/5/1389، موضوع «تصمیم‌نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه هيأت محترم وزيران به شماره 96785/45017 مورخ 3/5/1389، موضوع «انتقال كاركنان دولت از شهر تهران» (نامه شماره 31295هـ/ب مورخ 17/5/1390)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -