تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) به پیمانی انتقال‌یافته (تصمیم‌نامه شماره 302559/ت45436ن مورخ 16/11/1389)

تصميم نمايندگان وي‍ژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كارمندان دولت در جلسه مورخ 15/11/1389 كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 22799/ت44481هـ مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌گردد:

بند (9)‌تصميم‌نامه شماره 192483/ت45436ن مورخ 25/8/1389 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"9- كاركنان قرارداد انجام كار معين (مشخص) كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌هاي ديگر منتقل شده يا مي‌شوند، با رعايت مقررات مربوط با مسؤوليت وزير كشور يا مقام مجاز از سوي وي به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند. ايثارگران، معلولين و فرزندان شهدا علاوه بر اين بند از حداكثر امتيازات مندرج در قوانين مربوط به خود برخوردار مي‌باشند و مسؤوليت اجراي صحيح اين حكم با دستگاه اجرايي مربوط بدون نياز به هر گونه استعلام و يا تأييد مرجع يا مقام ديگري است."

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -