اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 3 آذر 1398

وزارت کشور به منظور تسهیل تعامل استانداران با کشور‌های همجوار، درخواست اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (۲) آیین‌نامه «نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی» را به دولت ارسال نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارت‌خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی را بر عهده دارند و می توانند با استان های کشورهای همجوار در چارچوب سیاست ها و خط‌مشی های کلی نظام، ارتباط برقرار نموده و مسائل مورد نظر در قلمرو استان خویش را مطرح سازند.

هم‌چنین، در مواقع ضروری و مهم، مانند مسائل خاص سیاسی، امنیتی و اقتصادی، ضروری است که استانداران مناطق مرزی بتوانند جهت تسریع در امور به کشورهای هم‌مرز و همسایه مسافرت کنند که این مهم به دلیل مراحل پیش‌بینی شده در آیین‌نامه «نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی» در برخی موارد، موجب اتلاف وقت و ایجاد خلل در انجام وظایف محوله می شود.

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه اصلاح آیین‌نامه موصوف به منظور تسهیل تعامل استانداران با کشورهای همجوار ضروری به نظر می رسد، وزارت کشور پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده (۲) این آیین‌نامه را به دولت ارسال نموده است.

افزون بر این، با توجه به اینکه همراهان استانداران به جز معاونان آنها در زمره افرادی هستند که به استناد ماده (۳) قانون «نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت» انجام مأموریت آنان منوط به اخذ مجوز از هیئت نظارت است و از طرفی هدف از درخواست الحاق تبصره پیشنهادی به ماده (۲) آیین‌نامه مورد اشاره، تسریع در انجام امور موصوف است لذا وزارت فوق به انضمام پیشنهاد مورد اشاره، درخواست صدور مجوزی کلی برای یک دوره زمانی در خصوص مورد اخیر برای این وزارت از سوی هیئت نظارت را نیز ارائه کرده است.

بر این اساس وزارت کشور پیشنهاد نموده است که یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) آیین‌نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی،‌ موضوع تصویب نامه مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۳ هیئت وزیران اضافه شود:

«مسافرت استانداران مرزی و معاونان آنها به استان های مجاور استان تحت مدیریت آنان از کشورهای همسایه با تشخیص و موافقت وزیر کشور انجام خواهد شد.»

گفتنی است،‌ این پیشنهاد درحال طی مراحل بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی هیئت دولت است.

مطالب مرتبط:

- آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره‌ 20860/ت‌29728هـ مورخ 1383.05.18 هیأت وزیران)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -