اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 14 مهر 1398

سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع انتقال کارکنان نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی را ارائه نموده است.

سازمان اداری استخدامی کشور با توجه به افزایش درخواست از سوی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای تخصیص شماره مستخدم به کارکنان انتقالی از نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (دستگاههای مستثنی شده از قانون) به دستگاههای اجرایی مشمول قانون، پیشنهاد اصلاح عبارتی آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، ورود به خدمت افراد در دستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری بر اساس ماده ۵۱ این قانون از محل مجوز‌های استخدامی که منطبق بر سیاست‌های دولت مبنی بر چابک سازی و مطابق با ضوابطی نظیر دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه ۲۰۶/ ۱۷۲۵۵۶ تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ شورای عالی  اداری، توسط سازمان متبوع در اختیار آنها قرار می گیرد انجام می شود، درحالی که در دستگاه‌های مستثنی شده از قانون به لحاظ اینکه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص می باشند، مبانی ورود به خدمت و مراجع صدور مجوز استخدامی آنها اغلب چندان مشخص نیست.

به همین جهت، انتقال این کارکنان به دستگاه های اجرایی دولتی خلاف عدالت استخدامی، شایسته گزینی و جذب نیروی انسانی توانمند در این دستگاه هاست.

لذا سازمان اداری و استخدامی جهت جلوگیری از انتقال کارکنان این گونه موسسات که فاقد شماره استخدامی بوده و نحوه ورود به خدمت ایشان نیز مشخص نیست، خواستار افزودن تبصره‌ای  مبنی بر ممنوعیت انتقال کارکنان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به دستگاه های اجرایی دولتی شده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت است.

مقررات مرتبط:

- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۸۹)

- اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۲۱ همان قانون (رأي شماره ۶۱۴- ۶۱۵ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.