۱- دبيرخانه‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در زمره‌ مؤسسات‌ موضوع‌ بند پب‌پ ماده‌(11) قانون‌ استخدام‌ كشوري‌ شناخته‌ مي‌شود و مأموريت‌ مستخدمان‌ رسمي‌دستگاههاي‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ ـ مصوب‌ 1370 ـ به‌آن‌ مجاز است‌.

۲- در مواردي‌ كه‌ مأموران‌ به‌ دبيرخانه‌ مجمع‌ قبل‌ از مأموريت‌ به‌ دبيرخانه‌ متصدي‌يكي‌ از سمتهاي‌ مربوط به‌ مقامات‌ موضوع‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (1) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌پرداخت‌ كاركنان‌ دولت‌ ـ مصوب‌ 1370ـ يا همتراز آنها بوده‌اند، در دوره‌ مأموريت‌ دردبيرخانه‌ مجمع‌ نيز در پست‌ مشخص‌ شده‌ در تشكيلات‌ دبيرخانه‌ مجمع‌ عنوان‌ مقام‌همتراز مذكور در فوق‌ را خواهند يافت‌ و اين‌ مأموران‌ از كليه‌ حقوق‌ و همه‌ مزايا وتسهيلات‌ متعلقه‌ مقام‌ مربوط برخوردار مي‌شوند.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -