هيأت‌ وزيران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1376/3/25 با توجه‌ به‌ متن‌ مورد موافقت‌ مقام‌معظم‌ رهبري‌ درخصوص‌ انتقال‌ و مأموريت‌ كاركنان‌ دستگاهها به‌ دفتر معظم‌له‌ وبالعكس‌ و احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ كاركنان‌ دفتر ياد شده‌ و كاركنان‌ سابق‌ بيت‌ حضرت‌امام‌ خميني‌ (ره‌) موضوع‌ نامه‌ شماره‌ 1/12910 مورخ‌ 137/9/28 دفتر مقام‌ معظم‌رهبري‌ تصويب‌ نمود:

۱- مأموريت‌ و انتقال‌ كاركنان‌ رسمي‌، ثابت‌ و عناوين‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ وشركتهاي‌ دولتي‌ و نهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و دستگاههايي‌ كه‌ شمول‌ قانون‌ نسبت‌ به‌آنها مستلزم‌ ذكر نام‌ است‌، همچنين‌ نهادها و مؤسسات‌ عمومي‌ غيردولتي‌، شهرداريهاو نيروهاي‌ مسلح‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و بالعكس‌ بادرخواست‌ دستگاه‌ مقصد (متقاضي‌) و موافقت‌ دستگاه‌ مبدأ مجاز است‌.

۲- سوابق‌ خدمت‌ كاركناني‌ كه‌ قبل‌ از اشتغال‌ در دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در بيت‌حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) اشتغال‌ به‌ كار داشته‌اند، همچنين‌ سوابق‌ خدمت‌ انجام‌ شده‌در دستگاه‌ مبدأ، توسط دستگاه‌ مقصد از هر لحاظ به‌ عنوان‌ سابقه‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌محسوب‌ مي‌شود.

۳- انتقال‌ كسور بيمه‌ و بازنشستگي‌ كاركناني‌ كه‌ انتقال‌ مي‌يابند از صندوق‌ دستگاه‌مبدا به‌ دستگاه‌ مقصد مجاز است‌.

۴- حقوق‌ و مزاياي‌ كاركناني‌ كه‌ از دستگاههاي‌ اجرائي‌ بر اساس‌ اعلام‌ نياز دفتر مقام‌معظم‌ رهبري‌ به‌ آن‌ دفتر مامور مي‌ گردند بر اساس‌ سطح‌ شغل‌ مورد تصدي‌ در دفترمذكور توسط دستگاه‌ مامور كننده‌ پرداخت‌ مي‌ گردد.

۵- در صورتي‌ كه‌ در دستگاه‌ ذيربط كاركنان‌ مامور پست‌ مناسب‌ با شغل‌ مورد تصدي مامور وجود نداشته‌ باشد پست‌ سازماني‌ با نام‌ براي‌ اينگونه‌ افراد حسب‌ اعلام‌ دفترايجاد خواهد شد .

۶- كاركنان‌ مامور به‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ از ساير مزايا نظير تعاوني‌ مصرف‌ ،مسكن، بيمه‌ هاي‌ بهداشتي‌، عمر و تكميلي‌ و تسهيلات‌ رفاهي‌ همچون‌ گذشته‌ ازطريق‌ دستگاه‌ ذيربط بهره‌مند خواهند شد.


نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -