ماده واحده- نحوه‌ و مدت‌ مأموريت‌ كليه‌ كاركنان‌ اعزامي‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ به‌ خارج‌ از كشورمطابق‌ قانون‌ مقررات‌ تشكيلاتي‌ ، استخدامي‌ ، مالي‌ و انضباطي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ -مصوب‌ ۱۳۵۲- مي‌ باشد و تمديد مدت‌ مأموريت‌ آنان‌ با موافقت‌ بالاترين‌ مقام‌دستگاه‌ مربوط امكان‌ پذير است‌.

تبصره‌- دستگاههايي‌ كه‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ بوده‌ و در مقررات‌استخدامي‌ آنها ضوابط مربوط به‌ نحوه‌ و مدت‌ مأموريت‌ خارج‌ از كشور پيش‌ بيني‌شده‌ موظفند از طريق‌ مراجع‌ ذي‌ ربط اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ هماهنگي‌ با مفاد اين‌تصويب‌ نامه‌ بعمل‌ آورند.

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -