اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶- ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش انتقال (نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع ارسال دادنامه شماره ۳۶- ۳۵- ۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۸۶۲- ۲۴/۲/۱۳۹۲، در بند الف دادنامه صدرالذکر اشتباه املائی و ازقلم افتادگی وجود دارد.

لذا بند الف بشرح ذیل اصلاح و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

الف- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۷۲ - ۲۹/۲/۱۳۸۹، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰-۲۴/۹/۱۳۸۷ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ -۲۶/۳/۱۳۸۸، نرخ یوم‌الاداء را مورد پذیرش قرار نداده‌اند تعارض از این حیث میان آراء فوق‌الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رأی شماره ۴۹۶ - ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش از این رأی شعبه سوم به شماره  ۳۷۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹ صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -