دستورالعمل نحوه انتقال و مأموریت به کلانشهرها (بخشنامه شماره 19664/92/220 مورخ 30/11/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی و استانداری های کلانشهرها

موضوع: انتقال و مأموریت به کلانشهرها

با سلام و احترام؛
در اجرای مفاد ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ممنوعیت انتقال یا مأموریت به کلانشهرها به آگاهی می رساند:

1- لازم است موارد خاص نیاز به انتقال یا مأموریت به دستگاه های اجرایی ملی و استانی در تهران و سایر کلانشهرها پس از اخذ نظر موافق بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان مرکزی مربوط با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی ذیربط جهت اخذ مجوز کارگروه موضوع بند «الف» ماده (65) قانون برنامه پنجم توسعه به این معاونت ارسال گردد.

2- موارد خاص نیاز به انتقال و مأموریت به استانداری های کلانشهرها و مراکز تابعه پس از اخذ نظر موافق استاندار محترم، جهت اخذ مجوز کارگروه فوق الذکر، با مستندات لازم و با امضای معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های به این معاونت ارسال گردد.

3- به منظور برنامه ریزی برای سال 1393، لازم است لیست کلیه افرادی که طی سال 1392 به دستگاه های اجرایی کلانشهرها (ملی و استانی) انتقال یا مأموریت یافته اند، حداکثر تا 15/12/1392 به این معاونت ارسال گردد.

محمدعلی داریانی- معاون هماهنگی اجرای مقررات دولتی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -