هيأت وزيران در جلسه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

كاركنان زن شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري كه داراي فرزند زير هفت سال و يا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدايي مي‌باشند، ساعات كار خود در روزهاي پنجشنبه را مي‌توانند در ساير روزهاي هفته با رعايت سقف مقرر در ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري و يا از طريق دوركاري جبران نمايند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.