بخشنامه در خصوص شروع ساعات کاری کارکنان دستگاه های اجرایی و بانک های شهر تهران در نیمه اول مهر ماه 1396 (بخشنامه شماره 77965/54694 مورخ 27/6/1396 معاون اول رییس جمهور)

با توجه به آغاز تحصيلي 1397-1396 و به منظور مديريت تقاضاي سفرهاي شهري و كاهش زمان ناشي از ترافيك سنگين در معابر اصلي و شرياني شهر تهران، كليه دستگاه هاي اجرايي و بانك هاي شهر تهران مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه سال جاري در صورت تأخير كارمندان خود تا ساعت (9) صبح، تاخير مزبور را مجاز تلقي كنند و در صورت لزوم ساعات تأخير را به عنوان مرخصي ساعتي منظور دارند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • جناب آقای رضایی با سلام و احترام
    لطفاً در خصوص ساعت شروع کار در شهر تهران و رعایت ماده 87(44ساعت در هفته) دستورالعملی داریم. یا تنظیم ساعت کاری به عهده رییس دستگاه می باشد؟

    شنبه, Dec 9 2017 12:32:19pm
    پاسخ