مدیریت مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی در فصل تابستان و تغییر ساعات کار دستگاه‌های اجرایی در 9 استان (تصویبنامه 40176/ت54392هـ مورخ 11/4/1396 هیأت وزیران)

وزارت نیرو- وزارت کشور- وزارت نفت- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 7/4/1396 به پیشنهاد شماره 100/30/19066/96 مورخ 13/3/1396 وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- به استانداری‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان (در کلیه شهرستان‌های تابعه استان‌های مذکور) و به استانداری‌های کرمان، فارس، یزد، ایلام و سمنان (در شهرستان‌های با دمای هوای بیش از 45 درجه سانتیگراد) اجازه داده می‌شود به تشخیص شرکت‌های توزیع نیروی برق، ساعات کار ادارات و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی را با رعایت قوانین مربوط از ساعت 6:30 تا 13:30 تنظیم نمایند.

2- کلیه دستگاه‌های مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه مکلفند موارد زیر را اجرا نمایند:

الف- با استفاده از مولدهای اضطراری خود در ساعات 12 تا 16 در ماه‌های تیر و مرداد برق تولید کنند. بهای سوخت این دسته از مولدها با تأیید شرکت‌های توزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تأمین خواهد شد.

ب- در فصل تابستان به نحوی در مصرف انرژی برق مدیریت کنند که مصرف آنها نسبت به مدت مشابه در سال قبل حداقل ده درصد (10%) کاهش یابد. همچنین به منظور مدیریت برق مصرفی تجهیزات سرمایشی، دمای محیط کار حداقل 25 درجه سانتیگراد تنظیم و سیستم‌های سرمایشی و روشنایی پس از پایان وقت اداری از مدار خارج شوند.

3- کلیه واحدهای صنعتی و کشاورزی که دارای مولد برق بیش از (100) کیلو وات هستند، موظفند طی ماه‌های تیر و مرداد سال جاری بین ساعات 12 تا 16 جهت تأمین کل و یا بخشی از برق مورد نیاز خود از ظرفیت‌های نیروگاهی خود استفاده نمایند. وزارت نفت موظف به تأمین سوخت گاز و یا نفت گاز مورد نیاز برابر قیمت‌های بخش صنعت است.

4- مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان و استان (حسب مورد) است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -