هيات وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 11632/6705هـ/ب مورخ 23/2/1383 تصويب نمود:

متن ذيل از تاريخ اعلام ايراد جايگزين تبصره ماده (۱۷) اصلاحي آيين نامه مرخصي ها، موضوع تصويب نامه شماره ۶۳۱۶۰/ت۳۰۱۵۷هـ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲ مي گردد:

« تبصره ـ اعطاي مرخصي استحقاقي به ميزان حداكثر يك ماه به مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان براي يكبار در طول مدت خدمت فقط به منظور انجام مناسك حج تمتع (حج واجب) در ايام تشرف به مكه مكرمه و مدينه منوره با رعايت ساير مقررات اين فصل امكان پذير خواهدبود و مدت مرخصي استفاده شده موضوع اين تبصره از تعطيلات فصلي آنان در همان سال تحصيلي كسر مي گردد.»

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • با سلام
  برای سایر کارمندان و کارکنان شهرداریها بفرمایید:
  میتوانند از مرخصی تشویقی حج تمتع استفاده نمایند برای یک نوبت در طول سنوات خدمت .
  آیا در آئین نامه مرخصی ها آمده است من تلاش کردم ندیدم و کارگزینی شهرداری مشهد نیز بی اطلاع بود خواهشمند است چنانچه مطلع هستید راهنمایی فرمایید. ممنون

  چهارشنبه, Jun 12 2019 3:36:11am
 • این بند اصلاحیه ماده 17 را کارکنان رسمی سایر ادارات چون شهرداریها می توانند از مرخصی تشویقی حج تمتع استفاده کنند ؟
  چرا قانون گذار فقط به طرح مشاغل طبقه بندی معلمان را اورده است .

  پنج شنبه, May 9 2019 8:07:18am