دوره‌های آموزشی ویژه مدیران زن و مدیران جوان (زیر 45 سال) (بخشنامه شماره 101850 مورخ 31/2/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

سرکار خانم دکتر احمدی پور

رییس محترم مرکز آموزش مدیریت دولتی

با سلام و احترام؛

در راستای مصوبه شماره 1351824 مورخ 30/5/1396 شورای عالی اداری و دستور ریاست محترم سازمان و نیز به منظور بهبود و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های مدیریتی مدیران حرفه‌ای زن و جوان در دستگاه‌های اجرایی، به پیوست مجموعه برنامه‌های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان (زیر 45 سال) در سه بخش «دوره‌های مدیران عملیاتی و پایه»، «دوره‌های مدیران میانی و ارشد» و «دوره‌های مشتکر مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد"، جهت برنامه‌ریزی و اجرا وسط آن مرکز برای گروه‌های هدف، در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت، ایفاد می‌گردد.

شایان ذکر است دوره‌های یاد شده که به تأیید مقام عالی سازمان نیز رسیده است، در زمره آموزش‌های مدیریتی مصوب تلقی می‌گردند.

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی- معاون سرمایه انسانی

عناوین دوره‌های آموزشی ویژه مدیرن جوان و زن

دوره‌های آموزشی مدیران میانی و ارشد

ردیفعناوین دوره‌های
«مدیران میانی و ارشد»
میزان ساعت
1برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک8
2اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی4
3مدیریت اقتضایی4
4مدیریت استراتژیک منابع انسانی8
5مدیریت و ارزیابی عملکرد4
6اصول و مبانی سازماندهی8
7مدیریت بحران6
 جمع42

دوره‌های آموزشی مدیران عملیاتی و پایه

ردیفعناوین دوره‌های
«مدیران عملیاتی و پایه»
میزان ساعت
1حل مسئله و تصمیم‌گیری8
2اصول مدیریت و سرپرستی8
3مدیریت مشارکتی8
4بهبود سیستم‌ها و روش‌ها4
5مدیریت بر مبنای هدف4
6اخلاق حرفه‌ای4
 جمع36

دوره‌های آموزشی مشترک (مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد)

ردیفعناوین دوره‌های مشترک
(مدیران عملیاتی، پایه، میانی و ارشد)
میزان ساعت
1آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور6
2آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری6
3آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی6
4آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی6
5آشنایی با قوانین و مقررات معاملات دولتی و مناقصات6
6مبانی حقوق قراردادها و قوانین حاکم بر آن6
7حقوق اداری6
 جمع42