لزوم استفاده کانون‌های ارزیابی از ارزیابان حرفه‌ای دارای گواهینامه پایان دوره تربیت ارزیاب مراکز مجاز (بخشنامه شماره 389261 مورخ 16/07/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

به کلیه دستگاه های اجرایی و کانون‌های ارزیابی تأیید صلاحیت شده

باسلام و احترام؛

در اجرای ردیف (6) بند (ب) پیوست شماره (9) دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای موضوع بخشنامه شماره 1657363 تاریخ 04‏/11‏/1396 و به منظور استفاده از ارزیابان حرفه‌ای و توانمند در فرآیند ارزیابی شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای در کانون‌های ارزیابی تأیید صلاحیت شده (دولتی و غیردولتی)، کانون‌های مذکور موظفند از ابتدای سال 1399 از ارزیابانی استفاده نمایند که در دوره‌های تربیت ارزیاب مرکز آموزش مدیریت دولتی و یا دیگر مراکز مجاز دارای مجوز از این سازمان شرکت کرده و دارای گواهینامه پایان دوره از مراجع یاده شده ‌باشند.

تاکید می نماید از تاریخ یادشده بهره‌گیری از ارزیابانی که دارای گواهینامه یادشده نباشند مجاز نخواهد بود. لذا لازم است موضوع به طریق مقتضی از طریق کانون‌های ارزیابی تایید صلاحیت شده به ذینفعان نیز اطلاع‌رسانی شود.

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع آموزش بخوانید!

مرحله چهارم دوره‌ تربیت مدرس دوره‌های آموزشی کارمندان دولت

لزوم پیش بینی گواهینامه های مهارتی و صلاحیت شغلی در نظام استخدامی کشور

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه بندهای 1 و 2 بخشنامه‌ شماره 849042 مورخ 25؍8؍1395 سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد عدم پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی (دادنامه شماره 522-523 مورخ 13/8/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

دستورالعمل نظام جامع استقرار مديريت دانش در دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دوره های آموزشی کارکنان دولت (بخشنامه شماره 464185 مورخ 29/8/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابلاغ راه‌اندازی سامانه مدیریت بورس‌های آموزشی خارج از کشور (بخشنامه شماره 450135 مورخ 23/08/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور)

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد سامانه سمات (سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی) (تصویبنامه شماره 106082/ت55377هـ مورخ 13/8/1397 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -